Nu startar ombyggnationen av Allétorget

Arbetsingenjör Malte Hagbohm informerar om höstens ombyggnad av Allétorget. Foto: Christina Froh

Nästa vecka startar ombyggnationen av Allétorget. I den första etappen, som beräknas ta 3-4 veckor, tas de 3 sydligaste parkeringsraderna bort tillfälligt. Dagvattenledningar läggs ner och parkeringsytan får ett nytt bärlager och ny asfalt.

Ombyggnationen av Allétorget är ett led i kommunens arbete med att rusta upp och försköna Tibros centrum, som inleddes redan 2002. Hela torget och gångstråket utmed fastigheten med Family House, Systembolaget, Blommans Deli och Bods kommer att byggas om och förses med nya ytskikt, d v s asfalt, gatsten och plattor, samt nya träd.

Genomförs i 4 etapper

Arbetet kommer att genomföras i fyra etapper för att minimera störningarna för handlare, Tibrobor och övrig trafik i området. Fiskbilen kommer att stå kvar på sin nuvarande plats under hela byggprojektet.

- Det kan bli justeringar i byggprocessen för att underlätta kommunikationerna i området för både bilister och gående, framhåller arbetsingenjör Malte Hagbohm.

Ombyggnationen planeras vara klar i slutet av november.

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2017-08-08 Skriv ut

Kontaktinformation

Malte Hagbohm Arbetsingenjör Skicka e-post till Malte Tel: 18132