Nu släpper vi nya tomter i Häggetorp

Serenadgatan

Den första april släppte kommunen 7 nya tomter i Häggetorp till försäljning. De ligger runt den nya gatan Serenadgatan, som ligger öster och söder om gruppboendet Gärdsmygen.

Tomterna är enligt detaljplanen avsedda för bostadshus i högst två våningar och är runt 1200 kvm stora.

Tomtpriset är 200 000 kronor. I tomtpriset ingår markpris, avstyckning, byggnadslov, planavgift, nybyggnadskarta, VA-avgift, gatubyggnadsavgift, utsättning och moms på VA-anläggningsavgiften.

Intressent erbjuds att reservera en tomt på Serenadgatan i sex månader. Under denna tid skall köpekontrakt upprättas, bygglovansökan lämnas in och handpenning på markkostnaden erläggas.

Läs mer om lediga tomter, priser och tomtköer under "tjänster och information". Se även en karta över Serenadgatan.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-04-03 Skriv ut