Det aktuella grundvattenläget i Tibro

Den långvariga torkan har påverkat grundvattennivåerna i Tibro. Den kommunala dricksvattenförsörjningen är inte hotad i nuläget, men det ytliga grundvattnet är så lågt på vissa platser på landsbygden att brunnar har börjat sina.

En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Tibro hämtar sitt grundvatten från Rankås, som är en del av ett sammanlänkat grundvattenmagasin i rullstensåsen som sträcker sig från Småland till Närke utmed Vättern. I det här systemet är grundvattennivån mycket under det normala för närvarande. I Tibro märks det framförallt i Karlshaga.

- Vattentäkten i Karlshaga är tydligt påverkad av torkan, medan den i Segerstorp inte verkar vara påverkad alls för närvarande. Dricksvattenförsörjningen är inte hotad i dagsläget, men det gäller att vi är fortsatt sparsamma med vårt gemensamma dricksvatten, klarlägger Mikael Jonsson, som är VA-chef i Tibro.

Mikael påminner om att det är förbjudet för alla som är anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet i Tibro att vattna med slang eller vattenspridare i trädgården.

Varierade grundvattennivåer i små vattentäkter på landsbygden

Vattennivån i mindre, lokala grundvattenmagasin är mer varierande. Generellt sett är vattennivåerna i det här ytgrundvattnet lägre än normalt i Tibro just nu, men situationen kan vara både bättre och sämre på olika platser.

Myndigheten Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, kontrollerar grundvattennivåerna i både små och stora vattenmagasin regelbundet. På SGU:s hemsida hittar du både matnyttig information om grundvatten och aktuell information om grundvattenläget i Sverige.

Om vattnet i din brunn sinar

En grävd brunn är anlagd i ett ytligt grundvattenmagasin. Grävda brunnar är känsliga för att grundvattennivån sänks. Som fastighetsägare är det i de flesta fall du som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt med vatten av godkänd kvalitet.

- Vi har fått en del påringningar från människor som bor på landsbygden om lågt grundvatten under sommaren, konstaterar Mikael.

Skulle vattnet i din brunn ta slut behöver du vidta åtgärder för att säkra vattentillgången. På Miljösamverkan Östra Skaraborgs hemsida kan du läsa om vad du måste göra om det händer.

Är du i akut behov av vatten kan du som kommuninvånare i Tibro hämta vatten gratis vid vattenverket i Rankås eller på kommunens förråd på Ställverksgatan 3. Kommunförrådet är öppet kl. 7.00-16.00. 

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2017-08-10 Skriv ut

Kontaktinformation

Mikael Jonsson VA-chef Skicka e-post till Mikael Tel: 18136

Jesper Pettersson Driftingenjör Skicka e-post till Jesper Tel: 18141