Avloppsledning från Söroset

Ledning mellan Kylvanäs och SörosetLedning mellan Kylvanäs och Söroset

Gata/Parkavdelningen har påbörjat arbetet med att ansluta Sörosets fritidshusområde till det kommunala avloppsnätet. Den nya ledningen blir 6,3 km lång och dras från Kylvanäs, som redan är anslutet till reningsverket i Tibro.

Det krävs tre pumpstationer på sträckan eftersom större delen av ledningen blir trycksatt. 
Endast ca 500 meter av ledningen kommer att kunna läggas med självfall.

Det kommer även att läggas med en vattenledning och tomrör för fiber för framtida bruk i ledningsgraven. Kylvanäs fritidshusområde har inte kommunalt vatten idag, så vattenledningen kommer inte att kunna kopplas på i detta läget.

Odlad mark prioriteras

Gata/Parkavdelningen har påbörjat arbetet med att röja skog i ledningsdragningen. Arbetet kommer sedan att fortskrida under vintern/våren och beräknas vara klart före semestern. I möjligaste mån kommer ledningsgrävning i åkermark att prioriteras först, för att minimera besvären för jordbrukarna.

Boende utmed den nya ledningen har också möjlighet att koppla på sig. Kontakta Mikael Jonsson, telefonnummer finns under "kontaktinformation".

Beräknad kostnad för projektet är 6 miljoner.

Se den projekterade ledningssträckningen på karta under "Tjänster och information".

 

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2017-01-30 Skriv ut

Kontaktinformation

Mikael Jonsson VA-chef Skicka e-post till Mikael Tel: 18136

Johan Larsaeus Projekteringsingenjör Skicka e-post till Johan Tel: 18150

Malte Hagbohm Arbetsingenjör Skicka e-post till Malte Tel: 18132