Fortsätt vara sparsam med bevattning i din trädgård

Vattna dina växter med kanna i Tibro, Fagersanna och Hönsavattenspridare

I Tibro kommun är det förbjudet att vattna med slang eller vattenspridare. Detta gäller alla som är anslutna till Tibro kommuns vattenledningsnät, inklusive Fagersanna och Hönsa.

En normalförbrukning av vatten till en villa med 4 personer är ca 700 liter/dag. När vi tar fram vattenslangen och vattnar så förbrukar vi ca 1000 liter på en timma, det innebär att vi lätt dubblar vår förbrukning av dricksvatten bara genom att vattna trädgården/gräsmattan en timma.

Om vi börjar vattna våra trädgårdar med vårt dricksvatten kommer vi ganska snart att hamna i en bristsituation där vattnet inte kommer att räcka. Det är dessutom ett stort slöseri att vattna trädgården med ett prima dricksvatten som är så rent att vi kan dricka det direkt från kranen.

Vi har dimensionerat våra ledningar för att klara av att leverera dricksvatten till alla kunder för en normal vattenförbrukning. Vi kan inte bygga ledningsnät för att klara av bevattning av våra trädgårdar med dricksvatten, det skulle bli oerhört dyrt och våra vattentäkter skulle inte räcka till detta.

Inga vattenmätare i Tibro

I Tibro har vi inte mätare på dricksvattnet utan betalar en fast avgift, detta medför att man kan ta ut stora mängder dricksvatten utan att det kostar extra. Om vi inte respekterar våra begränsningar gällande bevattning med vårt dricksvatten kan vi tvingas att montera in vattenmätare för alla villor och därmed höja kostnaden för vårt dricksvatten kraftigt.

Att inte respektera vårt bevattningsförbud med slang kan innebära att vi kan komma att stänga av vattnet till den fastigheten.

Använd vårt dricksvatten på ett rätt sätt, slösa inte med vattnet bara för att det inte kostar extra. Vi ska vara rädda om våra naturresurser.

Bevattning av fotbollsplaner

När Tibro kommun vattnar sina gräsplaner används bäckvatten. Det finns en vattendom som ger kommunen rättighet till detta.

Sidansvarig: tisawi14 Publicerad: 2017-08-02 Skriv ut

Kontaktinformation

Mikael Jonsson VA-chef Skicka e-post till Mikael Tel: 18136

Länkar till andra webbplatser