Välbesökt dialoglunch med Svenskt näringsliv

Dialogmöte svenskt näringslivDialogmöte svenskt näringsliv

Svenskt näringsliv bjöd in till dialogmöte för att ta in företagarnas perspektiv på varför Tibro har tappat och vad vi kan göra åt det? Ca 35 personer lyssnade till presentation om undersökningen och rankingen och gavs chansen att ventilera sina åsikter.

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2017 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2017 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Dialoglunch i Tibrosalen på Inredia

Svenskt Näringsliv turnerar i anslutning till att rankingen runt bland landets 290 kommuner för att informera och föra samtal kring dessa frågor. Till Tibro var det återigen Kristian Johansson, biträdande regionchef från Svenskt Näringsliv i Västra Götaland som kom och berättade hur undersökningen som ligger till grund för rankingen gått till och hur Tibro placerat sig. Representanter från näringslivet, politiken och tjänstemän fick möjlighet att ställa frågor, ventilera tankar och ge förslag på vad man skulle kunna göra. Nedan listas några av åsikterna som ventilerades:

 • Politiker blir utbytta om man inte gör ett bra jobb. Tjänstemän som inte gör sitt jobb blir kvar. Hur kan kommunen mäta kundnöjdhet och bli bättre på att leverera service?
 • Hur ska Tibro bli bäst? Det går, det är möjligt! Det handlar om inställning.
 • Vad är ambitionsnivån? För kommunen och företagen tillsammans? Vi ska ju vara på toppen!
 • Man kan vara jätteduktig inom sin profession men ha utvecklingspotential när det gäller bemötande eller kommunikation. Utveckla det!
 • Vi behöver sitta ner och resonera om varför och sedan ta tag i saken tillsammans!
 • Många saker är missuppfattningar eller uppfattningar. Det klarnar ofta efter ett samtal.
 • Ambitionsnivån från kommunen är hög. Ett sätt är att vi försöker att vara tillgängliga.
 • Hur marknadsför vi Tibro för nya företag? Det finns olika sätt att göra det på. Kan vi bli tydligare med vilka sätt vi valt?
 • Nyetablering sker löpande och där är fastighetsägarna viktiga men boendemiljön är också jätteviktig. Vi tog av samma anledning fram 12 starka skäl att etablera sig i Tibro.
 • Vi har det väldigt bra i Tibro. Företagsklimatet är bra. Vi behöver berätta det för andra.
 • MIO är en mycket potentiell marknadsförare av Tibro inte minst som logistikort
 • Bertil Lindström var en stor inspiration när han blickade framåt. Det finns inget annat än VI. Vi spelar i samma lag. Vi behöver prata med varandra och inte om varandra!
 • Vi måste göra det tillsammans!

Ett bra företagsklimat är viktigt

Rankingen är ett mått på hur väl vi som kommun ”levererar” i ett antal centrala strategiska frågor. Att vi faller ett antal placeringar är något vi fått indikationer på och börjat analysera. Kommunens anställda, kommunala bolag samt alla våra samverkansförbund (MÖS, RÖS, AÖS) och deras underleverantörer bidrar alla till vår orts upplevda företagsklimat. Resultatet i rankingen kan betraktas som ett mått på vår orts attraktivitet, kvalité och service ur ett företagarperspektiv men också på platsens ömsesidiga tillit och tilltro till varandra, säger Per Garenius.

Vi jobbar vidare med frågan och målet är glasklart

Frågan är under bearbetning i kommunen centralt och kommer vara på agendan i de olika nätverken. framöver Målsättning är att tillhöra toppskiktet i både Sverige och i Skaraborg. 

Mer information hittar du i anslutning till denna text. Bilderna är dialogmötet.

Sidansvarig: Kristian Lagerström Publicerad: 2017-10-04 Skriv ut

Kontaktinformation

Per Garenius Näringslivschef Skicka e-post till Per Tel: 18428

Rolf Eriksson Kommunalråd Skicka e-post till Rolf Tel: 18115

Tjänster och information