Tibro årets stadskärna 2017? - vinnaren utses 17 maj

Årets stadskärna 2017?Årets stadskärna 2017?

Tibro är tillsammans med Kalmar och Västervik en av tre nominerade till utmärkelsen Årets stadskärna 2017! Vinnaren tillkännages under högtidliga former på svenska stadskärnors årskonferens i Varberg 17 maj.

Tibro har som bekant lämnat in en ansökan till tävlingen årets stadskärna. Onsdagen 29 mars Tibro besöktes Tibro av en välmeriterad jury. Under en hel dag presenterade arbetet med att utveckla vår ort och vår stadskärna. Den 31 mars kl. 15.00 meddelade Svenska stadskärnor via sociala medier att Tibro var en av tre nominerade städer!

Vad är årets stadskärna

Tibro kommun har tillsammans med handlare, fastighetsägare och föreningsliv jobbat hårt för att utveckla vår kommun och vår stadskärna med utgångspunkt i Tibro kommuns vision.

Att utveckla en plats till att bli attraktiv består av ett antal komplext sammanvävda processer där fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, kultur, handel och servicenäring, bostäder och arbetsplatser, skötsel, drift och upprustning av gator och torg, varumärke, marknadsföring, händelser, events och arrangemang, kollektivtrafik, trafik och parkering, infrastruktur, trygghet och säkerhet, grönytor och parker, offentlig konst och utsmyckning är några exempel.

För att kunna delta i tävlingen behöver man QM-certifiera sig. Det innebär att man måste leva upp till ett antal kvalitetspunkter. Denna kvalitetsmärkning gäller sedan i 3 år och kvalificerar en stad att delta i tävlingen. Detta gjorde Tibro 2014. Läs mer om tävlingen årets stadskärna via länkarna du hittar i anslutning till denna text.

Besök av en jurygrupp 29 mars

En jury har som uppgift att bedöma vilka orter som ska bli nominerade och sedermera sammanställa alla parametrar för att utse en vinnare. Tibros jurygrupp bestod av följande medlemmar: Eva Hägglund, SKL. Mirja Ranesköld, Boverket. Elin Sandberg, Trafikverket. Rudolf Antoni, Fastighetsägarna. Helena Alcenius, Borås's destinationsbolag. Thomas Nilsson, Umeå's destinationsbolag.

För att nyttja tiden maximalt och visa på Tibros närhet och koppling till Skövde hämtades juryn på Skövde busstation med en buss från Tibrobuss. Givetvis stod det ju Tibro och årets stadskärna på alla monitorer på rececentrum:). På bussen fick man sedan information om Tibros historia, förutsättningar och identitet.

Inredia, visionsarbetet, samverkan och årets stadskärna

Första stoppet blev givetvis på Inredia där man togs emot av politiker, tjänstemän och samverkansparter. Efter lite kaffe och smörgås hälsade Rolf Eriksson juryn varmt välkomna välkomna till Tibro och Inredia. Innan rundvandring i huset fick man information om arbetet med Tibros vision och årets stadskärna av Per Garenius. Tibro handel visade en av reklamfilmerna på TV4 som fick ett enormt genomslag. Man berättade berättade om hur man samverkat kring event och utsmyckning av stadskärnan. Jättetomten och de ljusgranarna var två exempel på hur idéer förverkligades med gemensamma krafter.

Efter att ha suttit i trappan och vandrat runt på Inredian fick juryn återigen hoppa in i bussen tillsammans med bland annat museichef, samhällsbyggnadschef, näringslivschef och kultur- och fritidschef för att titta närmare på några olika platser. Några viktiga för vår orts utveckling och andra som Tibro utvecklat i samverkan inom ramen för visionen. Se detaljerat program för mer info.

Bussturen avslutades vid Tibroparken/Mini-Zoo där man fick lunch (Assyrisk buffé) och mer information om utvecklingen av Mini-Zoo och Tibroparken som besöksmål samt även hur samverkan med fastighetsägarna sett ut.

Stadsvandring

Efter det blir det en stadsvandring via näridrottsplatsen i Skattegården, äldrecentrum, glasblåseriet, järnvägen, kommunhus, Allétorget, Nya Blommans, passagen, arabisk gästfrihet, Elanders, Stora torget, Frydens, Lilla torget, Gallerian, ICA Supermarket, Cafe vänner, Snickarhöjden, Hugos och SLA för att till sist landa in på Bagare Brage. Där väntade återigen de personer som varit med på frukosten och lunchen.

Efter att juryn haft enskilda överläggningar skjutsades de tillbaka till Skövde.  

Mer info och kontaktuppgifter hittar du i anslutning till denna text.

 

Sidansvarig: Kristian Lagerström Publicerad: 2017-04-03 Skriv ut