Renovering pågår - välkomna till ett nytt, fräscht året runt-öppet Mini-Zoo i augusti

Arbetsmarknadschefen Jan Andersson välkomnar alla till ett nytt fräscht Mini-Zoo i augusti. Foto: Christina FrohBarn på Mini-Zoo sommaren 2016. Foto: Charlotte Jernbom

20-årsjubilerande Mini-Zoo genomgår en välbehövlig, omfattande renovering och är just nu stängt. Nyöppningen är planerad till i augusti. När Mini-Zoo slår upp dörrarna efter ombyggnationen kommer djurparken att vara öppen året runt.

– Vi hälsar alla varmt välkomna till ett nytt, fräscht året runt-öppet Mini-Zoo i slutet av sommaren. Den officiella invigningen blir förmodligen i september, men vi kommer att smygöppna parken så snart alla markarbeten och tillstånd är klara, säger Tibro kommuns arbetsmarknadschef Jan Andersson.

Nu kan du gå på "digital husesyn" på nya Mini-Zoo tillsammans med Tibros arbetsmarknadschef Jan Andersson.

Husesyn på nya Mini-Zoo

 

Välbehövlig ansiktslyftning för 20-årsjubilerande besöksmål


Mini-Zoo öppnade för 20 år sedan och har drivits som ett arbetsmarknadsprojekt sedan starten. Det populära besöksmålet, som har cirka 30 000 besökare per år, får just nu en välbehövlig ansiktslyftning som kommer att gagna såväl parkens djur som besökare och personal.

Parken får en helt ny entré, fyra nya djurhus, ett förråd för förvaring av foder och strö, ett hus med personalutrymmen och café och nya staket. Alla gångvägar får en ny grusbeläggning, dammen renoveras och det kommer att byggas ett helt nytt sommarhägn för får och getter på andra sidan Gärebäcken, som rinner förbi parkområdet. Dessutom får parken en ny och två uppfräschade grillplatser.

Upprustningsbeslut i maj förra året


Kommunfullmäktige fattade beslut om att anslå totalt 4,25 miljoner kronor till en upprustning av parken den 30 maj 2016. Enligt det ursprungliga renoveringsförslaget, som Hushållningssällskapet arbetade fram på uppdrag av Tibro kommun, skulle renoveringen ha genomförts på tre år, men politikerna beslutade att upprustningen skulle ske under 2016-2017.

 – Det här är en viktig framtidssatsning som är positiv för både kommuninvånare och besökare, säger kommunstyrelsens ordförande Rolf Eriksson.

Byggstart direkt efter bygglov i november och februari


Det är Tibro kommuns arbetsmarknadsenhet som ansvarar för upprustningsarbetet, som inleddes direkt efter beslutet. Bygglov för markarbetena beviljades den 10 november 2016 och bygglovet för uppförandet av de sex husen blev klart den 14 februari 2017. Den 22 december gjordes beställningen av de nya husen.

– Ett halvår är en kort tid för projekteringen av ett sådant här stort projekt, konstaterar
Jan Andersson. Vi hade hoppats komma igång med husbyggnationen i december, men det blev först den 16 februari, två dagar efter att det sista bygglovet var klart. Vi kunde starta med det invändiga arbetet när stomresningen var färdig den 20 mars.

Brist på arbetskraft – för att många har fått jobb!


En annan utmaning som arbetsmarknadsenheten ställts inför är att personerna i arbetslagen har bytts ut flera gånger under byggtiden.

 – Det här är ett bra uppdrag för våra deltagare, men eftersom det är högkonjunktur har många fått jobb under tiden så vi har fått introducera nya arbetslag i arbetet flera gånger och vi har också haft väldigt få deltagare att tillgå vissa veckor, klarlägger arbetsledaren Roland Gustafsson.

Husmålning och grusläggning pågår


Tre månader efter stomresningen av de nya djur- och förrådsbyggnaderna och det ditflyttade befintliga huset, som ska inrymma café och personalutrymmen, är husen i det närmaste inflyttningsklara.

Djurhusen har isolerats och försetts med fönster, dörrar, innertak och inredning och café- och personalhuset har tilläggsisolerats, fått ny panel och ny ventilation. Det ska få ett nytt tegeltak och nya toaletter.

Just nu målas husen utvändigt med röd slamfärg. Därefter är det dags att förse alla grusgångar, fågeldammen och delar av djurhägnen med nytt grus. Vid sidan av arbetet med husen byggs två broar över Gärebäcken, till det nya får- och gethägnet, som anläggs i höst.

Smygöppning när Länsstyrelsen godkänt den nya djurparken


Renoveringen av Mini-Zoo kommer att vara i full gång hela sommaren. Parken kommer att öppnas så fort husen och de stora markarbetena är klara och Länsstyrelsen gett sitt godkännande.

– Vi har tagit hjälp av Hushållningssällskapet med utformningen av både parken som helhet och djurhusen så att alla djurhållningsregler ska vara uppfyllda och vi fick positiva besked och en del tips på mindre justeringar när Länsstyrelsen var här på en första inspektion den 31 maj, klarlägger Jan Andersson.

– Det ska bli så roligt att få inviga vårt nya Mini-Zoo. Parken har varit ett uppskattat besöksmål under många år och efter upprustningen blir det en mötesplats som vi verkligen kan vara stolta över, betonar Rolf Eriksson.

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2017-06-29 Skriv ut

Kontaktinformation

Jan Andersson Arbetsmarknadschef Skicka e-post till Jan Tel: 18297

Rolf Eriksson Kommunalråd Skicka e-post till Rolf Tel: 18115