Ny hjärtstartare i Rankås

Hjärtstartare i RankåsHjärtstartare. Foto: Christina von Brömssen

Rankås hyllade fritidsområde har återigen fått en hjärtstartare. Den är nu placerad på det lilla huset som används till start och målgång för tipspromenader och dylikt.

För en tid sedan stals den hjärtstartare som tidigare var placerad inne på herrarnas omklädningsrum men nu finns det åter en hjärtstartare i området. Den sitter i ett uppvärmt larmat skåp på sidan den lilla boden vid start- och målgång. 

Hjärtstopp

Varje dag drabbas ungefär 27 personer av hjärtstopp i Sverige. En av dem överlever. Det är alltså ca 10 000 människor per år i Sverige som får plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus där bara ca 500 av dem klarar sig.  

Plötsligt hjärtstopp innebär helt enkelt att hjärtat slutar slå. Oftast sker detta därför att hjärtats normala rytm ersatts av ett elektriskt kaos. Ett hjärtstopp kan ske av flera olika anledningar där hjärtinfarkt är den vanligaste. En människa som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp kollapsar och förlorar snabbt medvetandet, blir utan puls och slutar att andas. Om ingen behandling ges inom några minuter kommer detta tillstånd att leda till döden. Man brukar ge följande tumregel: Om ingen behandling eller hjärtstartare används ökar dödlighet vid hjärtstopp med ca 10% per minut.

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp måste hon eller han få hjälp så fort som möjligt. Tiden är avgörande för om personen kan räddas till livet och användning av en hjärtstartare är tillsammans med hjärt-lungräddning den viktigaste åtgärden!

Det första du måste göra om du misstänker att någon i din närhet drabbats av ett plötsligt hjärtstopp är att snabbt kalla på hjälp. Ring först och främst 112 för att kalla på ambulans. Du måste också försöka att få hjälp av dina medmänniskor omkring dig och den drabbade.

Den hjälp du som medmänniska enkelt kan ge någon som drabbats av plötsligt hjärtstopp är hjärt- och lungräddning. Hjärt- och lungräddning innebär att du med rytmiska nedtryckningar av personens bröstkorg (bröstkompressioner) upprätthåller den cirkulation som är nödvändig för kroppen och att du med konstgjord andning syresätter blodet som cirkuleras.

När du larmat 112 och de förstått att det rör sig om ett hjärtstopp kommer du via telefonen att få instruktioner av larmoperatören i hur du utför hjärt- och lungräddning.

Korrekt utförd hjärt- och lungräddning är livsviktigt och av yttersta vikt för den drabbades överlevnad men sällan ensamt tillräckligt för att rädda någon till livet. Det stillastående hjärtat behöver återstartas och för detta behövs en hjärtstartare. Finns det en hjärtstartare i närheten ökar detta ytterligare chanserna för den drabbade att överleva.

Källa: www.hjartstartarregistret.se/fakta/Hjartstopp

Mer information om hjärtstartare hittar du via länkarna i anslutning till denna text. 

Sidansvarig: Kristian Lagerström Publicerad: 2017-10-05 Skriv ut

Kontaktinformation

Tobias Ekman Fritidskonsulent Skicka e-post till Tobias Tel: 18272