Kommunal folkomröstning om ett ungdomsgymnasium i Tibro

Tibro kommunfullmäktige beslutade den 25 september om att genomföra en kommunal folkomröstning om ett ungdomsgymnasium i Tibro.

Initiativet till folkomröstningen kommer från aktionsgruppen ”Rädda Fågelvik” och cirka 2 500 kommuninvånare har skrivit på namninsamlingen som lämnades in till kommunen i slutet av april. Anledningen till initiativet var kommunfullmäktiges beslut i mars 2016 om att lägga ner Fågelviksskolans ungdomsgymnasium.  

Den rådgivande folkomröstningen ska genomföras i samband med det allmänna valet i september 2018. Ärendet kommer nu beredas av kommunstyrelsen för att återigen behandlas i kommunfullmäktige i början av nästa år. Beslut ska då bland annat tas om hur den fråga och de svarsalternativ som ska ställas till de röstberättigade ska formuleras.

Sidansvarig: Josefin Karlsson Publicerad: 2017-09-29 Skriv ut

Kontaktinformation

Frida Blomqvist Administrativ chef Skicka e-post till Frida Tel: 18505

Josefin Karlsson Kommunsekreterare Skicka e-post till Josefin Tel: 18134

Tjänster och information