Folkhälsopris 2017

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden utlyser 2017 års folkhälsopris för Skaraborg – dags att skicka in din ansökan!

Fokhälsopris 2017

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg har sedan 2007 årligen delat ut ett årligt folkhälsopris. Avsikten med folkhälsopriset är att stimulera till en aktiv samverkan mellan lokala aktörer inom folkhälsoområdet. Med lokala aktörer avses organisationer, föreningar, hälso- och sjukvården, tandvården, skolan samt övrig kommunal verksamhet. Syftet med samverkan ska vara att optimera resurser och att gränsöverskridande verka för en positiv hälsoutveckling hos invånarna i kommunen, patienter och/eller personal. Prissumman för 2017 är 30 000 kronor. Prisutdelningen sker i november i samband med östra hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde. Skicka in din ansökan senast den 3 oktober 2017 till Skyddad adress eller gå in på http://www.vgregion.se/folkhalsopris och anmäl dig direkt via den webbaserade anmälningsformuläret. Vid frågor kontakta Skyddad adress Lycka till!

Sidansvarig: Christina von Brömssen Publicerad: 2017-08-22 Skriv ut

Kontaktinformation

Therese Falk Folkhälsostrateg Skicka e-post till Therese Tel: 18360

Tjänster och information