Dina åsikter gör skillnad!

Din åsikt gör skillnad

Delta i medborgarundersökningen 2017. Mellan den 1-7 september får 800 slumpmässigt utvalda medborgare inom Tibro kommun en medborgarenkät hemskickad till sig. Genom att delta kan du som invånare göra skillnad.

I år deltar 131 kommuner i undersökningen. Det betyder att totalt 153 800 personer i Sverige får enkäten hemskickad till sig. Senast det gjordes en medborgarundersökning i Tibro kommun var 2015. När resultatet är klart tar kommunen och politikerna del av resultatet och gör en analys av var det behöver läggas resurser för att kommunen ska kunna bibehålla en hög kvalitet på och i vissa fall förbättra medborgarservicen inom olika områden. Medborgarundersökningen är alltså ett sätt för kommunen att se hur invånarna trivs och har för syn på den kommunala servicen. Din röst är därför viktig.

Du som deltar i undersökningen kan välja att besvara undersökningen antingen på pappersenkäten eller via webben. Inloggningsuppgifter till webbenkäten finns i förbrevet som skickas ut den 16-22 augusti. Det går att logga in och besvara enkäten direkt när förbrevet kommer.
Svaren ska vara Statistiska Centralbyrån, SCB, tillhanda senast den 27 oktober, då stänger insamlingen. Detta innebär att postenkäter måste postas senast den 24 oktober. Sista dag att besvara enkäten på webben är den 27 oktober kl. 13.00.

 

Sidansvarig: Christina von Brömssen Publicerad: 2017-08-14 Skriv ut

Kontaktinformation

Ulf Jansson Ekonomichef Skicka e-post till Ulf Tel: 18118

Tjänster och information