Älgjakt pågår

Älgjakt pågår - visa hänsynÄlgjakt pågår - visa hänsyn

Just nu pågår älgjakten på flera platser runtom i Tibro inklusive Rankås fritidsområde. Var uppmärksam på detta, visa hänsyn och välj andra alternativ för din utevistelse under älgjaktsperioden

Idag påbörjas många jägares årliga höjdpunkt - älgjakten. Det innebär att det kan vara förenat med risk att röra sig i skog och mark där jakt pågår.

Gula (5km) och gröna (10km) spåren i Rankås fritidsområde hålls stängda

Under dom kommande veckorna bedrivs det jakt runtomkring i Rankåsområdet. När jakt pågår står det skyltat vid spårcentralen. Under dessa veckor kommer det gula (5km) spåret samt det gröna(10km) att stängas av. Det bedrivs ingen jakt på kommunens mark. Spår som är dragna endast på kommunens marker är inte avstängda dvs det nya röda (2,5km), el-ljusspåret (2,5km) samt det blå (1,2km) spåret är inte avstängda. Vi uppmanar dock till försiktighet och hänsyn till jaktlagen i närområdet.

Regler för jakt

Skyltar med texten "jakt pågår" eller liknande betyder inte att det är förbjudet att vara i skogen, men man ska vara medveten om att jakt pågår och visa hänsyn till jägarna. I övrigt gäller allemansrättens grundregel att visa hänsyn och inte störa eller förstöra. Att med flit hindra, försvåra och störa jakt eller fiske är förbjudet. Likaså är det förbjudet att avsiktligt störa villebråd. 

Mer information kring jakt hittar du i anslutning till denna text. 

Sidansvarig: Kristian Lagerström Publicerad: 2017-10-09 Skriv ut

Kontaktinformation

Tobias Ekman Fritidskonsulent Skicka e-post till Tobias Tel: 18272

Länkar till andra webbplatser