Nyheter på startsidan på Tibro kommuns webbplats

 

Stenbron Ombyggnationer på gamla stenbron! 2017-08-16 Under v 33 påbörjas bytet av skyddsräcket på den gamla stenbron över ån Tidan. Dyk ej från hopptornet Information om hopptornet vid Örlen 2017-08-14 På grund av de extremt låga vattennivåerna i Örlen avråder kommunen från användandet av hopptornet vid gamla Örlenbadet. Din åsikt gör skillnad Dina åsikter gör skillnad! 2017-08-14 Delta i medborgarundersökningen 2017. Mellan den 1-7 september får 800 slumpmässigt utvalda medborgare inom Tibro kommun en medborgarenkät hemskickad till sig. Genom att delta kan du som invånare göra skillnad. Vattenkran Det aktuella grundvattenläget i Tibro 2017-08-11 Den långvariga torkan har påverkat grundvattennivåerna i Tibro. Den kommunala dricksvattenförsörjningen är inte hotad i nuläget, men det ytliga grundvattnet är så lågt på vissa platser på landsbygden att brunnar har börjat sina. Motionsspår i Rankås Underhållsarbete på 2,5km spåret i Rankås 2017-08-10 Från och med måndag 14 augusti kommer det ske underhållsarbete på 2,5km spåret i Rankås. Spåret kommer breddas och få ny beläggning. Detta innebär att framkomligheten kan vara begränsad. Arbetsingenjör Malte Hagbohm informerar om höstens ombyggnad av Allétorget. Foto: Christina Froh Nu startar ombyggnationen av Allétorget 2017-08-08 Nästa vecka startar ombyggnationen av Allétorget. I den första etappen, som beräknas ta 3-4 veckor, tas de 3 sydligaste parkeringsraderna bort tillfälligt. Dagvattenledningar läggs ner och parkeringsytan får ett nytt bärlager och ny asfalt. Inbrott Fler fall av inbrott & skadegörelse 2017-08-07 Under helgen och senare delen av vecka 31 har det varit flera fall av inbrott och skadegörelse i kommunen. Ungdomens Hus, Sporthallen, elevlokalen på nybo & sportparken är några av de platser som drabbats. Kommunen går nu igenom skadornas omfattning. Vattna dina växter med kanna i Tibro, Fagersanna och Hönsa Trädgårdsbevattning 2017-08-02 I Tibro kommun är det förbjudet att vattna med slang eller vattenspridare. Detta gäller alla som är anslutna till Tibro kommuns vattenledningsnät, inklusive Fagersanna och Hönsa. Bilden är från mostphotos.com Eldningsförbud 2017-07-25 Det är torrt i skog och marker och därför gäller eldningsförbud. Bilden är från mostphotos.com Deltidsbrandmän sökes 2017-07-18 Intresserad av att bli deltidsbrandman i Tibro? Sök senast 18 augusti.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nästa
Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2014-09-01 Skriv ut

Kontaktinformation

Christina Froh Informatör Skicka e-post till Christina Tel: 18113