Tio insatsområden i fokus för fortsatt utveckling

Under 2013 genomfördes en uppdatering av Vision Tibro. Resultatet av uppdateringen blev att kommunfullmäktige fastställde ramarna för det fortsatta utvecklingsarbetet. Fokus ligger nu på tio prioriterade insatsområden.

Följande tio insatsområden har identifierats:

 • Ett aktivt liv i Tibro. Vi ska utveckla aktiviteter för invånare och besökare i samverkan med olika aktörer.
 • Attraktiva Tibro. Vi ska fortsätta forma attraktiva miljöer, som tilltalar invånare och lockar besökare.
 • Idrottsstaden Tibro. Vi ska bygga vidare på idrottens unika ställning i Tibro och forma ett mångfacetterat idrottsområde med flexibla arenor.
 • Skola med spets. Tibro kommun ska skapa en skola med spets i samarbete med närings- och föreningsliv.
 • Boendemiljöer som lockar. Vi ska fortsätta skapa attraktiva boendemiljöer för olika åldrar och intressen.
 • Tryggare Tibro. Vi ska arbeta aktivt för en säker och trygg miljö med bra välfärdsservice för invånarna.
 • Tillväxt och utveckling. Vi ska utveckla mötesplatsen och konceptet Inredia samt bredda nätverken och skapa en starkare vi-känsla.
 • Strategisk extern finansiering. Vi ska utveckla kompetens för att hitta finansieringsmöjligheter via EU, Tillväxtverket, fonder, stiftelser etc.
 • Skapa logistiknätverk. Vi ska skapa ett nätverk för företag som arbetar med logistik i Tibro med omnejd.
 • Tankesmedja Tibro. Vi ska skapa förutsättningar för att kunna genomföra tankesmedjor, som bidrar till utveckling av näringsliv och samhälle.

Besöksnäringen och Tibro som boendeort ska utvecklas i ett helhetsperspektiv

I visionsrapporten presenteras även fem viktiga slutsatser, som analysen ledde fram till:

 • Attraktion för boende, besökare och näringsliv är nära sammankopplad och bör utvecklas i ett helhetsperspektiv.
 • Boplats- och näringslivsstrategierna har vuxit samman och behöver hanteras gemensamt. Dessa strategier behöver i sin tur samfasas med en ny strategi för besöksnäringen, som utgör en viktig del i Tibros framtida utveckling.
 • Övergripande insatsområden som Tankesmedja Tibro och Strategisk extern finansiering är avgörande för kraftsamling och framgång inom övriga insatsområden.
 • Ingen aktör kan själv driva utvecklingen. En samsyn och ett samspel mellan kommun, föreningsliv och företagen och deras nätverk är avgörande för framgång.
 • Tibro behöver förankra visionen och visionsarbetet i den kommunala organisationen samt hitta en organisationsform för att driva tillväxtfrågorna framåt i visionens anda.

Besöksutveckling, offensiv mot arbetslöshet och
uppfräschning av offentliga miljöer 2014

Tibro kommun arbetar målmedvetet med att förverkliga visionen varje år. Kommunfullmäktige fastställer två prioriterade mål, som är styrande för kommunens verksamheter.

I årsredovisningen beskrivs de insatser som genomförts under året och det görs en bedömning av hur väl de fastställda målen uppnåtts. 2014 låg fokus på att utveckla besöksnäring och publika evenemang. Den offensiva satsningen på att minska ungdomsarbetslösheten fortsatte och en rad offentliga miljöer och lokaler fräschades upp.

Du kan läsa mer om förra årets utvecklingsinsatser i PDF-filen "Mål- och kvalitetsuppföljning - kommunfullmäktigemål", som du hittar här till höger. Hela årsredovisningen hittar du under rubriken "Ekonomi" i menyn till vänster.

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-04-20 Skriv ut

Kontaktinformation

Per Garenius Näringslivschef Skicka e-post till Per Tel: 18428

Pelle Ekholm Kultur/Fritidschef Skicka e-post till Pelle Tel: 18252