Projekt och åtgärder i visionens anda

Bilder från invigningen av Lilla Torget, arkitektdagarna Interior -09, bostadsområdet Bråbacka och ett konstverk som ska invigas i ån Tidan 2010.

Det har hänt mycket i Tibro sedan visionen antogs. Exempel på satsningar som förverkligats är det sjönära bostadsområdet Bråbacka, Tibro Actionpark, besöks- och inredningscentrumet Inredia och den årligen återkommande folkfesten UPPåNER.

Här är en sammanställning av åtgärder som genomförts och projekt som drivs i visionens anda: 

Etableringen av bostadsområdet Bråbacka

Ett nytt sjönära bostadsområde, Bråbacka, med brygga, hamn och badplats planlades vid sjön Örlen 2007 och började bebyggas i juli 2008. Det finns fortfarande lediga tomter för hugade spekulanter.

Utveckling och marknadsföring av Tibros unika
möbel- och inredningskompetens

Företagen som arbetar med möbler och inredning, Tibros möbelkluster, har satsat på ett utvecklat samarbete från 2006 och framåt och kommunen och näringslivet har gemensamt fattat beslut och genomfört åtgärder för att utveckla och synliggöra den unika kompetens inom möbel- och inredningsområdet som finns i Tibro.

 • Utvecklingsbolaget IDC, Industrial Development Centre West Sweden, bildades 2007 och en klusterutvecklare anställdes.
 • En satsning på inspirationsdagar för arkitekter, Interior -08,  inleddes 2008 och har fortsatt. Evenemanget genomfördes 2009-2010 under namnen Interior -09 och Interior -10. 2011-2013 kallades evenemanget Inredia:interior -11, Inredia:interior -12 respektive Inredia:interior -13. Tibro kommun och näringslivet fattade gemensamt beslut om att bygga besöks- och inredningscentrumet Inredia i juni 2009. Inredia, som invigdes hösten 2012, är ett besöks- och mötescentrum med restaurang och ett modernt, dynamiskt museum där Tibros levande kulturarv presenteras ur ett dåtids-, nutids- och framtidsperspektiv.
 • 2013 bildades bolaget Tibro Interior AB ur Möbel- och inredningsnätverket och utvecklades till ett näringslivsbolag med namnet InTibro. InTibro tog över driften av besöks- och inredningscentrumet Inredia vid årsskiftet 2013-2014.

Handels-, centrum och besöksutveckling

En medveten satsning på centrum-, handels- och besöksnäringsutveckling i Tibro startade 2009, då en strategi för hur handels- och servicenäringen ska utvecklas togs fram och ett handels- och centrumutvecklingsprojekt startade. Under perioden 2009-2013 genomfördes flera EU-finansierade utvecklingsprojekt om handels- och besöksnäringsutveckling i Tibro.

Under 2014 arbetade kommunen målmedvetet med att förbättra besöksservicen och marknadsföringen av Tibros besöksmål. Under året togs även ett viktigt steg mot målet att utveckla Tibros centrum. En arbetsgrupp med representanter från Tibro kommun, Tibro Handel och fastighetsägarna arbetade fram en ansökan för att få det väletablerade utvecklingssamarbetet i Tibro QM-certifierat av organisationen Årets stadskärna. QM-certifieringen är en kvalitetsstämpel som visar att det finns ett strukturerat samarbete om handels- och centrumutveckling mellan kommunen och näringslivet. Ansökan godkändes och Tibro kommun fick officiellt ta emot QM-certifieringsdiplomet på 2014 års näringslivsgala den 13 november. 

Under perioden 2009-2014 har det också skett en offensiv satsning på nya, publika evenemang i Tibro. Exempel på sådana evenemang är:

 • Vårfesten 2011 då elever från Sveriges enda motocrossgymnasium, som ligger i Tibro, bjöd på en bejublad uppvisning på Tibros torg.
 • Höstfesten 2011 då det under sensommaren anlades en isbana mitt på torget, där det bjöds på konståkningsuppvisningar och hockeymatcher - och allmänhetens åkning.
 • Folkfesten UPPåNER den 1-10 juni 2012, då det bland annat arrangerades drakbåtrace, beachhandbollsfest, knattefotboll, extremenduro, filmverkstad, skol- och förskoleaktiviteter och livespelningar med The Gloria Story, Linnéa Henriksson, Tingsek och Timbuktu & Damn! Cirka 10 000 personer besökte festivalområdet Ånaplan under de 10 festivaldagarna.
 • Folkfesten UPPåNER den 5-8 juni 2013, då det bland annat bjöds på livespelningar med Louise Hoffsten, Miriam Bryant, Isak Strand vs TOE, Neverstore och Browsing Collection, gospelkonsert med Gladys del Pilar och en stor lokal gospelkör, skulptursafari och skulpturverkstad, sägenvandring, beachhandboll, barnaktiviteter och utomhusbio. Cirka 5 000 personer besökte festivalområdet Ånaplan under de fyra festivaldagarna.
 • Evenemanget Diggiloo den 10 augusti 2013, som gästades av 6 800 personer.
 • Ljusvandringarna i oktober 2013 och 2014 med visning av belysta byggnader och miljöer, ljusevenemang och en spektakulär eldshow, som lockade 5 000 personer till Tibro centrum.
 • Folkfesten UPPåNER den 5-8 juni 2014, då det bland annat bjöds på livespelningar med Jill Johnson, Lisa Lystam Family Band, The Martelli Tapes, House of Trees,Filip Jers och en rad lokala band, fordonsutställningen Bilar, Bågar och Blommor, mångkulturellt nationaldagsfirande med dans, musik och mat från olika delar av världen,
  träbildhuggerigraffiti, konstworkshop med ballonger, beachhandboll, barnaktiviteter och utomhusbio. Cirka 5 000 personer besökte festivalområdet Ånaplan under de fyra festivaldagarna.
 • Evenemanget Diggiloo den 8 augusti 2014, som gästades av 7 000 personer.
 • Julstämning 2014, då Stora torget fylldes av förväntansfulla besökare som ville se två tomtar landa med fallskärm.

Utveckling av Tibro som idrottsort

Tibro är en ort med ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Det finns goda möjligheter att utöva idrott och det märks på flera sätt. Många barn och ungdomar deltar i föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet och det finns flera idrottare från Tibro som är i världs- eller Sverigetoppen. Det finns dessutom en uttalad vilja att fortsätta utveckla utbudet av idrotts- och fritidsaktiviteter.

 • 2007 togs en vision fram för hur idrottsområdet vid ishallen och sporthallen i Tibro ska utvecklas, Sportparken vision 2017. Det första konkreta resultatet av visionsarbetet var satsningen på den konstgräsplan som invigdes 2008.
 • I november 2009 fattade kommunens politiker beslut om att bygga en actionpark för skateboard, inlines och BMX. Actionparken invigdes den 9 oktober 2010.
 • Den 27 april 2012 genomfördes en idrottsfestival för att lyfta fram och premiera kommunens förenings- och idrottsprofiler. Festivalen återkommer vartannat år.
 • Under 2012 fick Sportparksområdet en rejäl ansiktslyftning. Staketet runt A-planen flyttades så att åskådarna kan stå närmare fotbollsplanen och en del grusbelagda ytor runt planen asfalterades. Det planterades grupper av träd och sattes upp ny belysning vid ishallen. Hösten 2012 sattes ett nytt innertak upp i ishallen, som motverkar fuktskador, reducerar energiförbrukningen och förbättrar ljusförhållandena i ishallen.
 • Under 2013 arbetade Tibro kommun målmedvetet med att utveckla lägerverksamheten och föreningsdrivna arrangemang tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, Tibroidrottens nätverk och Tibros föreningar. 2014 fortsatte utvecklingen av föreningsarrangemang och det lades en grund för det fortsatta arbetet med att utveckla marknadsföringen av Tibro som idrottskommun.  

Försköning och utsmyckning av offentliga miljöer 

Att skapa miljöer som sticker ut är en bärande tanke i Vision Tibro 2017. Hösten 2009 satsade kommunen på att utveckla torgmiljön i centrum och därefter har det skett en löpande upprustning och försköning av offentliga miljöer i Tibro: 

 • Lilla torget rustades upp under hösten 2009. Torget och den angränsande Torggatan fick ny markbeläggning. En avlång damm med ett vattenspel och en fyrkantig damm med ett vattenspel uppfördes på torgytan framför ICA, det planterades träd och buskar och ett antal parkbänkar placerades ut på det upprustade torget. I den norra delen av torget, vid hotellets entré, skapades en liten berså med bord och bänkar. Torget invigdes med en stor torgfest den 7 november 2009.
 • Den 22 maj 2010 invigdes ett stolkonstverk av Kajsa Haglund och Erika Bengtsdotter i ån Tidan i närheten av en av Tibros infarter.
 • Den 25 maj 2011 invigdes nya konstverk av Claes Hake, som synliggör Tibros möbel- och inredningskompetens i tre rondeller i centralorten.
 • Under första halvåret 2012 påbörjades arbetet med att ta fram en gestaltningsplan för Tibro tätort. Arbetet inleddes med att kommuninvånarna fick möjlighet att lämna förslag på prioriterade insatser i månadsskiftet november-december 2011. Den färdiga gestaltningsplanen fastställdes av kommunfullmäktige den 16 december 2013. Under 2014 har arbetet med två prioriterade objekt i gestaltningsplanen påbörjats: Tibros stadspark och en av infarterna till Tibro. 
Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-04-20 Skriv ut

Kontaktinformation

Per Garenius Näringslivschef Skicka e-post till Per Tel: 18428

Pelle Ekholm Kultur/Fritidschef Skicka e-post till Pelle Tel: 18252