Näringslivsstrategin

Tibros näringslivsstrategi och bilder som symboliserar målbilderna i den.

2006 antogs en ny näringslivsstrategi för Tibro. I den slås det fast att Tibro ska utvecklas till en innovativ mötesplats för världens inredare och att det bör skapas ett designcentrum, Inredia, som synliggör den unika kompetens som finns på orten.

Som en följd av satsningen på en gemensam vision påbörjades arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi och en boendestrategi med ett antal tydliga målbilder för det fortsatta utvecklingsarbetet.

I näringslivsstrategin lyfts två fokusområden fram, logistik och inredning:

  • Målet för Tibroföretagen som arbetar med transporter och transportplanering är att fortsätta erbjuda samordnade leveranser till varje kund.
  • Målet för företagen som arbetar med design och inredning ska vara att utveckla Tibro till en innovativ mötesplats för världens inredare.
I näringslivsstrategin fastslås att det bör skapas en byggnad, Inredia, som en symbol för "det nya Tibro", där inspirerande möten kan äga rum och där Tibros unika kompetens kan presenteras för världen. Det klarläggs också att samverkan och gemensam marknadsföring, service och upplevelser är framgångsfaktorer för den fortsatta utvecklingen av näringslivet i övrigt i Tibro.
Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-04-20 Skriv ut

Kontaktinformation

Per Garenius Näringslivschef Skicka e-post till Per Tel: 18428

Marie Ekstedt-Niklasson Näringslivsutvecklare Tel: 18424