Boendestrategin

Tibros boendestrategi och bilder som symboliserar målbilderna i den.

Boendestrategin ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med att utveckla offentliga platser, bostadsområden, föreningslivet, handeln och servicen och alla andra verksamheter som kan bidra till att Tibro uppfattas som en attraktiv kommun att bo i.

Prioriterade områden i boendestrategin är:

  • att skapa nya spännande boendemiljöer och inbjudande, uppseendeväckande offentliga miljöer 
  • att locka och ta hand om besökare 
  • att synliggöra Tibros kvaliteter med hjälp av marknadsföring och PR
  • att förstärka upplevelsen av det trygga och enkla Tibro
  • att stärka kulturen
  • att skapa attraktiva platser för målmedveten idrott, lustfylld rörelse och kreativa möten.   

 

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-04-20 Skriv ut

Kontaktinformation

Per Garenius Näringslivschef Skicka e-post till Per Tel: 18428

Marie Ekstedt-Niklasson Näringslivsutvecklare Tel: 18424