Växande verkstäder och nya yrkesgrupper

Från 1900-talets början utvecklades de små röda verkstäderna till industrier. På 1920-talet började specialiseringen inom möbeltillverkningen och nya yrkesgrupper såsom bonare, tapetsörer, bildhuggare och decopörer kom till.

På 1930- och 40-talen övergick den hantverksmässiga tillverkningen till mindre industriproduktion. Verkstäderna byggdes ut och och möbelsnickarna fick fler maskiner till sin hjälp. Möbeltillverkningen är dock fortfarande ett utpräglat hantverksyrke under 1930-talet.

 

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-04-27 Skriv ut

Kontaktinformation

Eva Thörn Museichef Skicka e-post till Eva Tel: 18414

Tjänster och information