Tibros historia

Tibro har en mycket lång tradition av trä- och möbelhantverk. Grunden till dagens möbel- och inredningsnäring lades redan på 1800-talet, då vissa bönder och torpare började snickra enkla möbler för att klara livhanken.

Skogs- och trähantering har varit Tibros viktigaste näringsgrenar sedan långt tillbaka i tiden. Under 1700-talet utvecklade bönder och torpare sitt hantverkskunnande för att kunna komplettera sina inkomster med att sälja förädlat virke i olika former. Snickeriarbetet etablerades tidigt men det var i samband med industrialiseringen vid 1800-talets mitt som tillverkningen av möbler tog fart på allvar i Tibrobygden.

Befolkningsökningen och järnvägen

Faktorer som påverkade framväxten av möbelindustrin var:

  • befolkningsökningen
  • urbaniseringen
  • lagen om näringsfrihet 1864
  • den goda tillgången på skog, sågade trävaror och vattenkraften, som lett till etableringen av många sågverk i bygden
  • järnvägens tillkomst 1876, som möjliggjorde transporter till de växande städerna 

Småskalig hemmatillverkning av möbler 

De första möbelsnickarna var verksamma i Hörnebo. Det var på 1850-talet som de började tillverka möbler med bara några få handredskap i hemmen eller i små röda träverkstäder i direkt anslutning till dem.

De första möbeltyperna som producerades var enkla förvaringsmöbler, pinnstolar, gungstolar och pinnsoffor.

Från municipalsamhälle till köping och kommun 

Etableringen av järnvägen 1876 fick även stor betydelse för utvecklingen av Tibro som ort. Då kom verkstäder och hus i allt större utsträckning att byggas i anslutning till området runt järnvägsstationen. 1923 bröts området kring järnvägsstationen ur Kyrkefalla kommun och municipalsamhället Tibro bildades.

 

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-04-27 Skriv ut

Kontaktinformation

Eva Thörn Museichef Skicka e-post till Eva Tel: 18414

Tjänster och information