Samrådsgruppen

Möteslokal

Samrådsgruppen har det övergripande ansvaret för det förebyggande arbetet bland barn och ungdomar i Tibro kommun.

Den politiska ledningen i Samrådsgruppen består av ordförande eller vice ordförande i kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Ärenden och frågor bereds av en tjänstmannagrupp som består av förvaltningschef och verksamhetsansvarig i alla ovan angivna nämnder.

Ungdomsgruppen Hjo-Ti-borg

Ungdomsgruppen Hjo-Ti-borg är en arbetsgrupp under Samrådsgruppens ledning. Tillsammans planerar och genomför gruppen drogfria arrangemang för ungdomar upp till 18 år. Resor och Sportlördag är några exempel.

Antirök- och snuskort

Ungdomsgruppen bedriver sedan många år en kampanj med antirök- och snuskort till alla elever på högstadiet. Syftet med kampanjen är att minska antalet ungdomar som börjar röka eller snusa.

Alla elever som tar emot ett antirök- och snuskort förbinder sig att vara rök- och snusfria under ett läsår. De som har ett antirök- och snuskort deltar i 2-4 utlottningar av fina priser under året. Priserna skänks av ett antal företag och organisationer i Hjo-Ti-Borg området. Med kortet får man också rabatter på alla drogfria arrangemang och gratis buss. 

Skolavslutningsarrangemang, tjej- och killgrupper,
dagkollo och arbete med barn i riskzoner

Andra verksamheter som hör till Samrådsgruppens ansvar är dagkollo, skolavslutningsarrangemang, tjej- och killdagar, arbete med barn i riskzoner med mera.

Sidansvarig: Therese Severinkangas Publicerad: 2015-04-13 Skriv ut

Kontaktinformation

Marcus Blåder Enhetchef Skicka e-post till Marcus Tel: 18262

Tjänster och information