Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet, KPR, är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser, nämnder och bolag.

Rådets syfte är:

  • Att förstärka inflytande i alla frågor som gäller pensionärer
  • Att medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
  • Att verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas, styrelsernas och bolagens verksamhetsplanering
  • Att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
  • Att utgöra arbetsgrupp för äldres hälsa inom folkhälsoområdet

Rådet består av representanter från pensionärsorganisationerna och socialnämnd samt kommunstyrelse:

Ledamöter i det kommunala pensionärsrådet
Ordinarie: Ersättare:
Bengt Andersson (SN) ordförande Siv Malmsten (FP)
Maria Maric´ (KD) Hans Dahm (S)
Siw Erlandsson (PRO) Elsie Larsson (PRO)
Berit Eriksson (PRO) Bengt Fernström (PRO)
Gunnel Gustavsson (PRO)
Bengt Edman (SPF) Torbjörn Möll (SPF)
Sven Andersson (SPF) Maj Carlsson (SPF)
Jan Lindberg (SPF)
Ingrid Johansson (SKPF) Tord Johansson (SKPF)

 

Sekreterare: Sandra Eggen

 Välkommen med dina synpunkter!

Pensionärsrådet ska medverka till att Tibros pensionärer får en bra tillvaro. Har du synpunkter och idéer om förbättringar är du välkommen att vända dig till ledamöterna i rådet. Kanske har du tankar om hemvården, ensamhetsproblem eller något annat som ryms inom begreppet äldrefrågor, hör gärna av dig. Dina synpunkter är mycket värdefulla för pensionärsrådets fortsatta arbete i kommunen.

Arbetsutskottet

Inför varje sammanträde i pensionärsrådet träffas arbetsutskottet för att förbereda ärenden och ta fram ett förslag till dagordning. Arbetsutskottet består av två ledamöter, sekreterare och ordförande.

Minnesanteckningar
Till höger under "Tjänster och information" kan du läsa minnesanteckningar från KPRs möten.

Sidansvarig: Sandra Eggen Publicerad: 2016-02-08 Skriv ut

Kontaktinformation

Sandra Eggen Sekreterare KPR Skicka e-post till Sandra Tel: 0504-184 65

Bengt Andersson Socialnämndens ordf Skicka e-post till Bengt Tel: 070-2095009