Råd och kommittéer

För att kommunen ska kunna inhämta råd och kunskap ur olika kompetenser har ett antal referens- och remissorgan inrättats med syfte att stödja kommunens nämnder i sitt beslutsfattande.

Tibro kommun har fyra råd som är till för att samråda med olika intressegrupper i samhället.

  • Folkhälsorådet
  • Pensionärsrådet
  • Rådet för funktionshinderfrågor
  • Samrådsgruppen
Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-04-12 Skriv ut

Tjänster och information