Kallelser och protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden

På den här sidan hittar du länkar till alla kallelser och protokoll från årets kommunfullmäktigesammanträden samt länkar till protokoll från föregående års sammanträden.

Normalt publiceras kommunfullmäktiges justerade protokoll inom en vecka efter sammanträdesdatumet. Samtliga kallelser och protokoll är pdf-filer som öppnas med hjälp av gratisprogrammet Adobe Reader.

Protokoll i original - med underskrifter från ordförande, justerare och sekreterare - finns att se i kommunhuset. Protokollen är inlagda på detta vis för att kunna vara tillgängliga för personer med synnedsättning.

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll 2017
Kallelser Protokoll
Kallelse till sammanträde 2017-02-27

Protokoll 2017-02-27
Omröstningsbilaga

Kallelse till sammanträde 2017-03-27 Protokoll 2017-03-27
Reservationer
Kallelse till sammanträde 2017-04-24 Protokoll 2017-04-24
Omröstningsbilaga
Kallelse till sammanträde 2017-05-29 Protokoll 2017-05-29
Kallelse till sammanträde 2017-06-19 Protokoll 2017-06-19
Omröstningsbilaga och reservationer
Kallelse till sammanträde 2017-09-25

 

Kommunfullmäktiges protokoll 2011-2016
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Protokoll
2016-02-29
Protokoll
2015-02-23
Protokoll
2014-02-24
Protokoll
2014-02-24
omedelbar
Protokoll
2013-02-25

Protokoll
2012-02-27

Protokoll
2011-02-28

Protokoll
2016-03-29
Omröstningsbilaga och reservationer
Protokoll
2015-03-30
Protokoll
2014-03-24
Protokoll
2013-03-25
Protokoll
2012-03-26
Protokoll
2011-03-28
Protokoll
2016-04-25
Omröstningsbilaga och reservationer

Protokoll 
2015-04-27

Protokoll
2014-04-28
Protokoll
2014-04-28 omedelbar

Protokoll
2013-04-29
Protokoll
2012-04-23
Protokoll
2011-04-18
Protokoll
2016-05-30
Protokoll 
2015-05-25
Reservation 
Maric
Reservation 
Eclund
Reservation 
Andersson
Protokoll
2014-05-26
Protokoll
2013-05-27
Protokoll
2012-05-28
Protokoll
2011-05-30
Protokoll
2016-06-20
Omröstningsbilaga

Protokoll 
2015-06-15

Protokoll
2014-06-16
Protokoll
2013-06-17
Protokoll
2012-06-18
Protokoll
2011-06-20

Protokoll
2016-09-26
Omröstningsbilaga och reservationer

Protokoll
2015-09-28
Protokoll
2014-09-22
Protokoll
2013-09-30
Protokoll
2012-09-24
Protokoll
2011-09-26

Protokoll
2016-10-31
Reservation

Protokoll
2015-10-26
Protokoll
2014-10-27
Protokoll
2013-10-28
Protokoll
2012-10-29
Protokoll
2011-10-31
Protokoll
2016-11-28
Omröstningsbilaga och reservationer
Protokoll
2015-11-30
Protokoll
2014-11-24
Protokoll
2013-11-25
Protokoll
2012-11-26
Protokoll
2011-11-28
Protokoll
2016-12-19
Tilläggsyrkande
Protokoll
2015-12-14
Protokoll
2014-12-15
Protokoll
2013-12-16
omedelbar

Protokoll
2013-12-16
Protokoll
2012-12-17
Protokoll
2011-12-19
Sidansvarig: Frida Blomqvist Publicerad: 2015-10-01 Skriv ut

Kontaktinformation

Frida Blomqvist Administrativ chef Skicka e-post till Frida Tel: 18505

Josefin Karlsson Kommunsekreterare Skicka e-post till Josefin Tel: 18134