Kallelser och protokoll

Här finner du kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och övriga nämnders kallelser och protokoll.

Kommunfullmäktiges kallelser och protokoll På den här sidan hittar du länkar till alla kallelser och protokoll från årets kommunfullmäktigesammanträden samt länkar till protokoll från föregående års sammanträden. Kommunstyrelsens kallelser och protokoll På den här sidan hittar du länkar till alla kallelser och protokoll från årets sammanträden med kommunstyrelsen samt länkar till protokoll från föregående års sammanträden. Barn- och utbildningsnämndens kallelser och protokoll På den här sidan hittar du länkar till alla kallelser och protokoll från årets sammanträden med barn- och utbildningsnämnden (BUN) samt länkar till protokoll från sammanträden under perioden 2009-2016. Arbetsutskottets protokoll publiceras inte på webben. Byggnads- och trafiknämndens kallelser och protokoll På den här sidan hittar du kallelser och protokoll från Byggnads- och trafiknämndens sammanträden från 2011 och framåt. Kollektivtrafiknämndens kallelser och protokoll På den här sidan hittar du länkar till alla kallelser och protokoll från årets sammanträden med kollektivtrafiknämnden samt länkar till protokoll från föregående års sammanträden. Kultur- och fritidsnämndens kallelser och protokoll På den här sidan hittar du länkar till alla kallelser och protokoll från årets sammanträden med kultur- och fritidsnämnden, KFN, samt länkar till protokoll från förra årets sammanträden. Miljönämndens protokoll På den här sidan hittar du länkar till alla protokoll från årets och förra årets sammanträden med miljönämnden Östra Skaraborg. Samhällsbyggnadsnämndens kallelser och protokoll På den här sidan hittar du kallelser och protokoll från Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden. Eftersom nämnden är nyinrättad finns inga protokoll från tidigare år. Socialnämndens protokoll På den här sidan hittar du länkar till alla protokoll från årets sammanträden med socialnämnden samt länkar till protokoll från förra årets sammanträden. Valnämndens kallelser och protokoll Valnämnden sammanträder normalt endast under år då allmänna val eller val till Europaparlamentet ska genomföras. Valnämnden fastställer ingen sammanträdesplan i förväg utan ordförande kallar till sammanträde vid behov.
Sidansvarig: Christina von Brömssen Publicerad: 2013-08-30 Skriv ut

Kontaktinformation

Frida Blomqvist Administrativ chef Skicka e-post till Frida Tel: 18505

Malena Lundberg Förvaltningssekreterare Skicka e-post till Malena Tel: 18169

Berit Klamfelt Förvaltningsassistent Skicka e-post till Berit Tel: 18133

Marie Wickman Förvaltningssekreterare Skicka e-post till Marie Tel: 18260

Yvonne Edman Förvaltningssekreterare Skicka e-post till Yvonne Tel: 18296

Miljösamverkan Östra Skaraborg Besöksadress: Hertig Johans Torg 2 Tel: 0500-49 36 30 Skicka e-post till Miljösamverkan Östra Skaraborg www.miljoskaraborg.se/

Telefontider: 

Måndag-fredag 08.00-11.30, 12.30-16.00

Länk till andra webbplatser