Överklagan

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att skilja på om det är kommunalbesvär, där det görs en prövning av om det var rätt av kommunen att fatta beslutet och förvaltningsbesvär, där det görs en prövning av om beslutet var felaktigt.

Nedan finner du en snabbguide över hur du överklagar kommunala beslut genom kommunalbesvär (även kallat laglighetsprövning) respektive förvaltningsbesvär. Klicka på namnet i tabellen för att läsa mer om besvären.

En snabbguide över hur du överklagar kommunala beslut
Kommunalbesvär
Förvaltningsbesvär
Hur? Skriftligt Hur? Skriftligt
Vem får klaga? Kommunmedlem Vem får klaga? Den beslutet angår om det gått personen emot.
Vart skickas? Till förvaltningsrätten Vart skickas? Adresseras till överprövande instans men lämnas till kommunen.
Inom vilken tid?
Tre veckor från det att justerat protokoll sattes upp på kommunens anslagstavla.
Inom vilken tid?
Tre veckor från det att den klagande fick del av beslutet.
Prövningens omfattning
Beslutets laglighet
Prövningens omfattning
Beslutets laglighet och lämplighet
Prövningens effekt
Beslutet kan kvarstå eller upphävas.
Prövningens effekt
Beslutet kan kvarstå, ändras eller upphävas.
 
Sidansvarig: Frida Blomqvist Publicerad: 2015-04-21 Skriv ut

Kontaktinformation

Ann-Louise Hedberg Registrator Skicka e-post till Ann-Louise Tel: 18105