Socialnämnden

Socialnämnden 2015

Socialnämndens ansvarsområde omfattar individ- och familjeomsorg (IFO), vård och omsorg (VO), hälso- och sjukvård samt bostadsanpassning.

Socialnämnden styrs främst av lagarna på det sociala området:
- Socialtjänstlagen (SoL)
- Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Socialnämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn enligt alkhollagen, tillsyn enligt tobakslagen samt kontroll av receptfria läkemedel enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Socialnämnden (SN) består av nio ledamöter och lika många ersättare och sammanträder ca 10 gånger under ett år.

Nämnden har ett arbetsutskott (AU) som bereder individärenden samt andra ärenden före nämndens möten. Utskottet består av 3 ledamöter och sammanträder ca 10 gånger per år.

Sidansvarig: Yvonne Edman Publicerad: 2015-05-25 Skriv ut

Kontaktinformation

Socialnämnden Besöksadress: Centrumgatan 17 Tel: 0504-180 00 Skicka e-post till Socialnämnden

Yvonne Edman Förvaltningssekreterare Skicka e-post till Yvonne Tel: 18296