Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 2015

Samhällsbyggnadsnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare. Nämndens arbetsutskott består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

Protokoll

Protokoll från nämndens sammanträden publiceras från och med januari 2015 på hemsidan senast 14 dagar efter nämndens sammanträde. Tidigare protokoll finns tillgängliga vid samhällsbyggnadsförvaltningen. Önskar du ta del av nämndens protokoll eller handlingar kontaktar du nämndens sekreterare. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2016-09-09 Skriv ut

Kontaktinformation

Lina Dahm Nämndsekreterare Skicka e-post till Lina

Berit Klamfelt Förvaltningsassistent Skicka e-post till Berit Tel: 18133