Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och Fritidsnämnden 2015 ; foto Anna Ohlsson

Kultur- och fritidsnämnden har det politiska ansvaret för all kommunal kultur- och fritidsverksamhet.

Kultur- och fritidsförvaltningen förser nämnden med faktaunderlag till beslut i kultur- och fritidsfrågor, stöttar kommunens föreningar på olika sätt och genomför kultur- och fritidsarrangemang.

Sidansvarig: mawi0113 Publicerad: 2016-11-01 Skriv ut

Kontaktinformation

Kultur- och fritidsnämnden Skicka e-post till

Marie Wickman Förvaltningssekreterare Skicka e-post till Marie Tel: 18260