Sammanträden för arbetsutskottet

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder på tisdagar mellan kl 08.30 - 12.00. Sammanträdena hålls i kommunhuset i sammanträdeslokalen Bonaren.

Arbetsutskottets protokoll publiceras inte på webben.

Sammanträdesdatum 2017 och planerad huvudagenda

24 januari
 • Preliminärt resultat 2016
21 februari
 •  Budgetram 2018
14 mars
 • Budgetram 2018
18 april
 • Budgetuppföljning, prognos 1
17 maj
20 juni
 • Budgetuppföljning, prognos 2
22 augusti
 • Mål/VP
19 september
 • Mål/ VP
 • Budgettext 2018
3 oktober
 • Budgetuppföljning, prognos 3
 • Mål/VP
 • Budgettext 2018
7 november
28 november               
 

 


Sidansvarig: Malena Lundberg Publicerad: 2017-05-09 Skriv ut

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämnden Skicka e-post till