Barn- och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden

Barn- och Utbildningsnämnden erbjuder omsorg och lärande för barn, ungdomar och vuxna genom barnomsorg från ett års ålder, förskoleklass, grund- och gymnasieskola, särskola samt vuxenutbildning.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) har nio ledamöter och lika många ersättare. Den sammanträder ungefär en gång per månad (undantag juli månad). Nämnden har ett arbetsutskott som bereder ärendena före nämndens möten. Utskottet består av tre ledamöter.

Politisk representation i Barn- och Utbildningsnämnden 2015-2018:

  • Socialdemokraterna, 3 mandat
  • Centerpartiet, 1 mandat
  • Miljöpartiet, 1 mandat
  • Moderaterna, 1 mandat
  • Kristdemokraterna, 1 mandat
  • Liberalerna, 1 mandat
  • Sverigedemokraterna, 1 mandat
Sidansvarig: Malena Lundberg Publicerad: 2016-12-20 Skriv ut