Nämnder

Kommunfullmäktige beslutar om vilka nämnder som ska finnas i kommunen och vilka uppgifter som nämnden ska ha. Nämnderna är därefter högsta beslutande organ inom sitt specifika ämnesområde.

Nämnderna består av det antal ledamöter som kommunfullmäktige beslutat om i respektive nämnds reglemente. Sammansättningen av politiker från olika partier beror på hur det gick i valet.

Nämnden beslutar om övergripande mål för sitt verksamhetsområde utifrån:

 • de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om
 • hur fullmäktige beslutat att budgeten ska fördelas inom nämnden.

Nämnden ska följa upp den verksamhet som bedrivs och ansvara för den inför kommunfullmäktige. Nämnderna ska också se till att en dialog förs med dem som utnyttjar deras tjänster.

Tibro har, utöver kommunstyrelsen, fem egna nämnder:

 • Barn- och utbildningsnämnd
 • Byggnads-, och trafiknämnd
 • Samhällsbyggnadsnämnden
 • Kultur- och fritidsnämnd
 • Socialnämnd
 • Valnämnd

Utöver ovanstående nämnder har Tibro även sex gemensamma nämnder, kommunalförbund och samverkansorgan:

 • Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS, tillsammans med Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Töreboda med säte i Skövde
 • Kollektivtrafiknämnden, tillsammans med Hjo och Karlsborg kommuner med säte i Tibro
 • Miljösamverkan Östra Skaraborg, MÖS, tillsammans med Falköping, Hjo och Skövde kommuner med säte i Skövde
 • Räddningstjänst Östra Skaraborg, RÖS, tillsammans med Gullspång, Hjo, Karlsborg, Mariestad, Skövde och Töreboda med säte i Skövde
 • Överförmyndare i samverkan, ÖiS, tillsammans med Falköping, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde och Tidaholm kommuner med säte i Skövde
 • Skaraborgs kommunalförbund, tillsammans med Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tidaholm, Töreboda och Vara. Har sitt säte i Skövde  
Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2015-03-23 Skriv ut

Kontaktinformation

Barn- och utbildningsnämnden Skicka e-post till

Byggnadsnämnden Skicka e-post till

Kollektivtrafiknämnden Skicka e-post till

Kultur- och fritidsnämnden Skicka e-post till

Miljösamverkan Östra Skaraborg Besöksadress: Hertig Johans Torg 2 Tel: 0500-49 36 30 Skicka e-post till Miljösamverkan Östra Skaraborg www.miljoskaraborg.se/

Telefontider: 

Måndag-fredag 08.00-11.30, 12.30-16.00

Socialnämnden Skicka e-post till

Valnämnden Skicka e-post till

Tjänster och information