Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2012. Foto: Christina von Brömssen

Kommunstyrelsen är kommunens regering med uppgift att verkställa kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och lika många ersättare som väljs av kommunfullmäktige.

Alla ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om måste först beredas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen sammanträder 1 gång i månaden. Till sin hjälp har kommunstyrelsen ett arbetsutskott med 5 ledamöter och 5 ersättare. Arbetsutskottet, KSAU, sammanträder 1-2 gånger i månaden och bereder då ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning och ska leda och samordna planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över nämnderna och de kommunala bolagen och lämna råd och förslag till åtgärder som kommunstyrelsen anser bör vidtas.

Bland kommunstyrelsens ansvarsområden finns översiktsplanering, gator och parker, skötsel av kommunens fastigheter, kost, personal, ekonomi, näringsliv, information, gemensam kommunadministration, inköp, räddningstjänst och folkhälsa. 

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2015-05-25 Skriv ut

Kontaktinformation

Frida Blomqvist Administrativ chef Skicka e-post till Frida Tel: 18505

Josefin Karlsson Kommunsekreterare Skicka e-post till Josefin Tel: 18134

Kommunstyrelsen Skicka e-post till