Kommunfullmäktiges sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder normalt sista måndagen i månaden kl 18.00 på Inredia, Brovägen 26.

På den här sidan presenteras 2017 års sammanträdesdagar.

2017-02-27

2017-03-27

2017-04-24

2017-05-29

2017-06-19

2017-09-25

2017-10-30

2017-11-27

2017-12-18    

Medborgarförslag ska lämnas in till kommunledningskontoret senast två veckor före aktuellt fullmäktigesammanträde.

Sidansvarig: Frida Blomqvist Publicerad: 2016-12-29 Skriv ut

Kontaktinformation

Frida Blomqvist Administrativ chef Skicka e-post till Frida Tel: 18505

Josefin Karlsson Kommunsekreterare Skicka e-post till Josefin Tel: 18134

Kommunstyrelsen Skicka e-post till

Tjänster och information