Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige i Tibrosalen 2013. Foto: Thomas HarryssonKommunfullmäktige i Tibrosalen 2013. Foto: Thomas Harrysson

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Kommunfullmäktige består av 35 ledamöter som utses direkt av Tibroborna i allmänna val vart fjärde år.

Kommunfullmäktige sammanträder normalt en gång i månaden med uppehåll i januari, juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten, som kan delta som åhörare. Tider och dagordning annonseras i SLA, på den officiella anslagstavlan i kommunhuset, Centrumgatan 17, och på kommunens hemsida.

Kommunfullmäktige har till uppgift att fatta beslut i principiella frågor och ärenden av större vikt. Bland annat fattar kommunfullmäktige beslut i frågor om:

  • Mål och riktlinjer för kommunens verksamhet
  • Kommunens övergripande budget, kommunalskatt och andra ekonomiska frågor
  • Kommunens organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder, styrelser och beredningar
  • Val av revisorer och revisorsersättare
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

 

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2015-06-17 Skriv ut