IT-enheten

Systemteknikern Emanuel Nylin i arbete.

IT-enheten omfattar tekniker, säkerhetssamordnare och kommunvägledare.

Kommunens centrala reception bemannas av två kommunvägledare. Receptionen är öppen vardagar 8-16. Växeln är öppen kl 7.30-16.30 på vardagar. Dag före helgdag stänger växeln och receptionen kl 12.00.
OBS; observera att receptionen har begränsade öppettider under julhelgen:
Fredag 23 dec. 08.00-12.00, Tisdag 27 dec - Fredag 30 dec. 08.00-12.00.
 
Vet du namnet på den du vill ringa kan du prova att ringa vår röststyrda telefonist på 0504-182 00. Du får då frågan ”vem vill du ringa?”. När du svarat för- och efternamn blir du kopplad direkt till personen du söker, även efter växelns stängning. Sök på namn, titel eller arbetsplats.
 
Fr.o.m. 25 april 2016 är Hjo kommuns kontaktcenter telefonister även för Tibro kommun.
 

Intern IT-service

IT-enhetens tekniker har ansvar för drift av servrar, centrala system, internt nätverk, datorer och datorutrustningar. Anställda använder 600 nätverksanslutna datorer, elever 700 datorer. Därutöver används 1800 plattor varav 100 av politiker. Det finns 560 teleanknytningar i växeln varav 400 är mobila anknytningar.
 
Säkerhetssamordning
Kommunens säkerhetssamordnare administrerar bl.a. försäkringar och krisberedskap.
 
Organisation
IT-enheten är en av sex enheter (IT, tillväxt, ekonomi, personal, integration och administration) inom kommunledningskontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning. Tf förvaltningschef och kommunchef är Ulf Jansson.
 
Vi som jobbar på IT-enheten är:
Peter Legendi, IT-chef
Emanuel Nylin, IT-tekniker Johan Bruun, säkerhetssamordnare
Marcus Ahlin, IT-tekniker Helena Nordling, kommunvägledare
Tommy Hallgren, IT-tekniker Sofia Thorsell, kommunvägledare
Stefan Lennartsson, assistent
 Bilden: Emanuel Nylin.
 
 
Sidansvarig: Peter Legendi Publicerad: 2016-12-20 Skriv ut

Kontaktinformation

Inredia Besöksadress: Brovägen 26 Tel: 0504-184 00 Skicka e-post till Inredia www.inredia.se

Peter Legendi IT-chef Skicka e-post till Peter Tel: 18117

Christina Froh Informatör Skicka e-post till Christina Tel: 18113

Tjänster och information