Kommunala föreskrifter för allmän ordning, hälsoskydd, renhållning och trafik

På den här sidan finns Tibro kommuns lokala ordningsföreskrifter, kommunens avfallsplan, föreskrifter för renhållning, hälsoskydd och trafik samt allmänna bestämmelser för vatten och avlopp samlade.

Enligt kommunallagen ska alla gällande kommunala föreskrifter finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens webbplats.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Kommunfullmäktige i Tibro antog de nu gällande lokala ordningsföreskrifterna den 24 februari 1997 och reviderade föreskrifterna den 28 maj 2001. Du hittar en länk till dokumentet med dessa föreskrifter här nedanför.

Avfallsplan och renhållningsföreskrifter

Tibro har en avfallsplan och renhållningsföreskrifter, en så kallad renhållningsordning, som har tagits fram av kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS.

Avfallsplanen, som antogs av AÖS direktion den 30 maj 2011, beskriver avfallsmängder, mål samt strategier och innehåller ett handlingsprogram för tidsperioden 2011-2020.

Renhållningsföreskrifterna, som antogs den 28 april 2008, innehåller bestämmelser om hur hushållsavfallet i kommunerna ska hanteras.

Avfallsplanen och renhållningsföreskrifterna finns tillgängliga på Avfallshantering Östra Skaraborgs webbplats, se länken nedan.

Lokala trafikföreskrifter

Alla lokala trafikföreskrifter som finns i Sverige finns numera publicerade på en särskild webbplats, Svensk trafikföreskriftssamling. Via den webbplatsen når du Riksdatabasen för trafikföreskrifter, RDT. Här kan du söka fram alla aktuella lokala trafikföreskrifter i Tibro.

Du inleder din sökning genom att välja län, Västra Götalands län, och därefter kommun, Tibro. Sedan kan du precisera din sökning genom att välja väg- eller gatunamn och/eller ett eller flera ämnesområden, till exempel "förbud mot trafik" eller "cirkulationsplats" i databasen. Du når databasen via länken här nedanför.

För att underlätta sökningen ytterligare för dig, har Tibro kommuns gata-/parkavdelning gjort en förteckning över alla lokala trafikföreskrifter i Tibro som uppdateras löpande. Du når förteckningen via länken här nedanför.

Lokala hälsoföreskrifter

Kommunfullmäktige i Tibro antog nu gällande lokala föreskrifter för skydd av människors miljö och hälsa den 29 november 2010. I föreskrifterna, som du når via länken nedan, beskrivs vilka regler som gäller för djurhållning, tomgångskörning och spridning av gödsel.

Annan verksamhet som påverkar människors miljö och hälsa regleras i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Information om vilka miljö- och hälsoskyddskrav och regler som gäller för olika verksamheter finns på Miljösamverkan Östra Skaraborgs webbplats, se länk till höger.

Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna
vatten- och avloppsanläggningar, ABVA

Kommunfullmäktige antog nuvarande Allmänna bestämmelser för brukande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar, ABVA, den 26 maj 1975. Du hittar en länk till dokumentet med dessa bestämmelser här nedanför.

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-05-03 Skriv ut

Kontaktinformation

Svante Andrén Samhällsbyggnadschef Tel: 0504-18139

Johan Larsaeus Projekteringsingenjör Skicka e-post till Johan Tel: 18150

Avfallshantering Östra Skaraborg Tel: 0500-49 80 00 Skicka e-post till Avfallshantering Östra Skaraborg www.aos.skovde.se/

Miljösamverkan Östra Skaraborg Besöksadress: Hertig Johans Torg 2 Tel: 0500-49 36 30 Skicka e-post till Miljösamverkan Östra Skaraborg www.miljoskaraborg.se/

Telefontider: 

Måndag-fredag 08.00-11.30, 12.30-16.00