Tibro kommuns årsredovisningar

Tibro kommun tar varje år fram en årsredovisning för det gångna året. Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktiges om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning.

Det övergripande syftet med årsredovisningen är att informera kommunfullmäktige, kommuninvånarna och andra intressenter om kommunens ekonomi och om viktiga beslut och händelser i de kommunala verksamheterna. I årsredovisningen beskrivs även kommunens och förvaltningarnas mål samt måluppfyllelse.

Du hittar en länk till årsredovisningen här på sidan. För äldre exemplar i digital eller tryckt form kontakta ekonomiavdelningen.

Sidansvarig: Helena Nordling Publicerad: 2017-09-11 Skriv ut

Kontaktinformation

Ulf Jansson Ekonomichef Skicka e-post till Ulf Tel: 18118

Karin Jonsson Ekonom Skicka e-post till Karin Tel: 18128

Helena Karlsson Kommunvägledare Skicka e-post till Helena Tel: 18124

Yvonne Österberg Ekonomiassistent Skicka e-post till Yvonne Tel: 18127