Ekonomi

Pengar. Foto: Thomas Harrysson

Här skaffar du dig en överblick över Tibro kommuns ekonomi.

På sidorna som finns länkade i vänsterspalten hittar du bland annat beskrivningar över kommunens ekonomiprocesser gällande budget, prognoser och årsredovisning. Under respektive rubrik finns korta beskrivningar. Du hittar även aktuella dokument och kontaktuppgifter i högerspalten.

 

 

 

 

Nyheter

Budget 2016 2016-06-14 Se Budget 2016 under Länkar till årsredovisning och budget. Årsredovisning 2016-03-30 Nu finns årsredovisningen för 2015 att läsa. Den politiska majoritetens budgetförslag i Ksau 19/5 2015-06-03 Budgetförslaget innebär stora investeringar inom förskola och grundskola de kommande åren samt att nämnderna tilldelas medel som täcker det mesta av förväntade löne- och prisökningar. Ingen nämnd har fått sparkrav som innebär minskade resurser. Överskott tack vare engångsintäkter i första prognosen 2015 2015-05-27 Tibro kommun upprättar ekonomiska prognoser gällande helåret efter kvartal 1, 2 och 3. Den första prognosen för 2015 pekar på ett positivt resultat med 5,5 mkr. Detta är 3,5 mkr sämre än de 9 mkr som kommunen budgeterat som resultat. Ny fakturaadress från 1 mars 2015 2015-03-26 Kommunen har bytt fakturaadress. Nu är det ny boxadress som gäller. Ska du fakturera Tibro kommun så ange alltid referens. Klicka för information. Fler nyheter
Sidansvarig: Helena Nordling Publicerad: 2016-08-09 Skriv ut

Kontaktinformation

Ulf Jansson Ekonomichef Skicka e-post till Ulf Tel: 18118

Karin Jonsson Ekonom Skicka e-post till Karin Tel: 18128

Yvonne Österberg Ekonomiassistent Skicka e-post till Yvonne Tel: 18127

Helena Nordling Kommunvägledare Skicka e-post till Helena Tel: 18124

Tjänster och information

Länkar till årsredovisning och budget