Blanketter - färdtjänst

Här finns blanketter i PDF-format. Du behöver ha Acrobat Reader version 8.0 eller senare för att få alla funktioner i en del blanketter.

Ansökan färdtjänst   
Blanketten går inte att fylla i på datorn.  

Ansökan om riksfärdtjänst
Blanketten går inte att fylla i på datorn.  

Blankett för läkarutlåtande
Blanketten kan sparas med ifylld information.

Sidansvarig: Susanne Johansson Publicerad: 2015-12-21 Skriv ut

Kontaktinformation

Kollektivtrafikkontoret Skicka e-post till Kollektivtrafikkontoret Tel: 0504-18000

Cecilia Diehl Trafikplanerare Tel: 0504-18325

Catarina Davidsson Trafikplanerare Skicka e-post till Catarina Tel: 18562

Länkar till andra webbplatser