Blanketter - byggnation

Här finns blanketter i PDF-format. Du behöver ha Acrobat Reader version 8.0 eller senare för att få alla funktion i en del blanketter.

Ansökan om förhandsbesked
Blanketten och övriga handlingar skickas in i två exemplar till Byggnadsnämnden. Blanketten kan sparas med ifylld information.

Beställning, nybyggnadskarta/förenklad nybyggnadskarta
Blanketten och övriga handlingar skickas in i två exemplar till Byggnadsnämnden.
Blanketten kan sparas med ifylld information.

Ansökan strandskyddsdispens
Blanketten och övriga handlingar skickas in i två exemplar till Byggnadsnämnden.
Blanketten kan sparas med ifylld information.

Ansökan om bygglov/marklov/rivningslov.
Blanketten och övriga handlingar skickas in i två exemplar till Byggnadsnämnden.
Blanketten kan sparas med ifylld information.

Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd.
Blanketten kan sparas med ifylld information.

Anmälan kontrollansvarig.
Blanketten kan sparas med ifylld information.

Ansökan om lov, skylt/ljusanordning
Blanketten och övriga handlingar skickas in i två exemplar till Byggnadsnämnden.
Blanketten kan sparas med ifylld information

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag.
Blanketten kan sparas med ifylld information.

Sidansvarig: Katarina Kjellberg Publicerad: 2016-07-08 Skriv ut

Kontaktinformation

Kenneth Franzén Byggnadsinspektör/Bygglovhandläggare Skicka e-post till Kenneth Tel: 18151

Länkar till andra webbplatser