Tillväxt Tibros uppdrag och organisation

Tillväxt Tibro jobbar förutom med näringslivsfrågor även med utbildning, etablering, marknadsutveckling, arbetsmarknadsfrågor samt integration och mångfaldsfrågor.

Enhetens övergripande uppdrag är att:

  • ge stöd och service till kommunens företag
  • aktivt bidra till att det skapas ett bra näringslivsklimat i kommunen och att näringslivet i kommunen utvecklas
  • bidra till en hållbar tillväxt i Tibro med närregion med framgångsrika företag och gott entreprenörskap
  • bidra till utveckling och marknadsföring av kapabla och harmoniska människor som fungerar i arbetslivet, kan försörja sig och som tagit till sig av kunskap samt använder sin erfarenhet

Anmäl dig till Tillväxt Tibros nyhetsbrev

Sidansvarig: Kristian Lagerström Publicerad: 2016-12-14 Skriv ut

Kontaktinformation

Per Garenius Näringslivschef Skicka e-post till Per Tel: 18428

Jan Andersson Arbetsmarknadschef Skicka e-post till Jan Tel: 18297

Kristian Lagerström Marknadsutvecklare Skicka e-post till Kristian Tel: 18477