TTC får EU-stöd för att undersöka möjligheterna att starta branschskola för möbel- och inredningsbranschen

TTC, Tibro Trätekniska Center, har sökt och fått 3,2 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för att göra en förstudie om möjligheterna att starta en branschskola inom möbel- och inredningsområdet.

Nyligen passerade antalet invånare i Sverige tiomiljonersstrecket. Av dem lever 9,4 miljoner i kommuner med bostadsbrist. För att klara bostadsbyggandet är möbel- och inredningsindustrin en viktig bransch. Men branschen har allvarliga problem med kompetensförsörjningen och värre blir det på sikt, om inte fler utbildas på olika nivåer.

– Enligt Svenskt Näringslivs stora rekryteringsenkät misslyckas vart femte rekryteringsförsök. Vi vet alltså att företagen har svårt att rekrytera de personer som de behöver för att växa, utvecklas och skapa nya jobb, säger Mikael Hultberg, som arbetar som projektledare på TTC.

Hög medelålder och få ungdomar i utbildning

Möbel- och inredningsindustrin sysselsätter cirka 40 000 personer i landet. Omkring 5 000 av dem återfinns i Skaraborg, där ytterligare cirka 2 000 personer arbetar som underleverantörer och i tjänsteföretag som är beroende av den här industrin.

Medelåldern i branschen är relativt hög och få ungdomar utbildas trots de stora möjligheterna att få jobb. Branschens årliga rekryteringsbehov är cirka 200 personer enbart i Skaraborg.

Branschråd för att säkerställa tillgången på arbetskraft

För att säkra kompetensförsörjningen bildades 2015 ett branschråd för möbel- och inredningsindustrin i Skaraborg i samverkan med Skaraborgs kommunalförbund och Arbetsförmedlingen.

Rådet har dels kartlagt behovet av arbetskraft och kompetens på kort och lång sikt, dels kartlagt de olika utbildningarna i Skaraborg. Slutsatsen är att glappet mellan behov och tillgång på arbetskraft är stort och kommer att öka. Konkurrensen om personer med eftergymnasial utbildning är stor.

– Det utbildas bara runt 25 personer inom yrkesområdet årligen i regionen, trots att branschens behov är cirka 200, klarlägger Mikael.

TTC utreder möjligheterna att starta en branschskola

Ett väl fungerande utbildningssystem på olika nivåer är avgörande för att möbel- och inredningsbranschen ska kunna behålla sin konkurrenskraft och inte flytta produktionen
dit kompetensen finns, anser branschrådet. Därför behövs allt från kortare omställningsutbildningar och grundläggande yrkesutbildningar till eftergymnasiala utbildningar.

Utifrån den kartläggning som branschrådet gjort har TTC ansökt om och fått medel från Europeiska Socialfonden till en förstudie gällande uppstarten av en branschskola. Under 18 månader, med start den 1 augusti, ska TTC analysera hur möbel- och inredningsindustrins behov av arbetskraft och kompetenser ska mötas.

Branschskola - ett viktigt nav i den framtida kompetensförsörjningen

– En branschskola som täcker behoven i ett helhetsperspektiv är ett delregionalt behov och det är den inriktning som TTC kommer att titta på. Branschskolans uppgift blir att stötta och serva branschen med kompetens. Den är tänkt att bli ett nav för kompetensförsörjningen, framhåller Mikael. Han fortsätter:

– För att komma till rätta med arbetsmarknadens matchningsproblem och säkerställa att elever verkligen går ut i arbete, råder det stor övertygelse om att vi behöver stärka kvaliteten i yrkesutbildningarna och stötta branschens långsiktiga kvalitetsarbete. Lyckas vi inte stärka yrkesutbildningen kommer svårigheterna att hitta kompetens hämma möbel- och inredningsbranschens utveckling i både Skaraborg och övriga Sverige. I förlängningen hotar det den svenska välfärden.  

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2017-06-29 Skriv ut

Kontaktinformation

Mikael Hultberg Utbildningschef Skicka e-post till Mikael Tel: 0504-184 25

Rolf Eriksson Kommunalråd Skicka e-post till Rolf Tel: 18115