Nyheter om näringsliv och arbete

Tibrofrukost 2013. Foto: Magnus Thomson Tibrofrukost i Tibroparken 22 mars 2017-03-17 Årets första Tibrofrukost kommer att hållas på en plats som utvecklas med ambition att bli ett av Tibro viktigaste besöksmål. Vi pratar om Tibroparken och Mini-Zoo. Onsdag 22 mars 07.30-09.00 är ni varmt välkomna! Upplev Tibro 2017-2018 Ny version av besöksbroschyren Upplev Tibro 2017-03-17 Inför varje sommar har Tibro kommun i flera år samarbetat med Tidareklam och företagen i Tibro för att ta fram en besöksbroschyr. Den trycks i 10.000 ex och delas ut till alla hushåll och finns på ett antal turistserviceplatser både i och utanför Tibro Representanter för Tibro kommun och näringslivet tecknar nytt samarbetsavtal om Inredia och Tibros utveckling. Tibro kommun och näringslivet överens om fortsatt samverkan om Inredia 2016-10-26 Tibro kommun tar över driften av Inredia från och med årsskiftet och näringslivsbolaget InTibro, föreningen Inredias Vänner och Tibro kommun fortsätter att arbeta gemensamt med Inredia och Tibros utveckling. Projekt gränsfri Projekt gränsfri 2016-09-09 GRÄNSFRI kopplar samman näringsliv, civilsamhälle och offentlighet i ett gemensamt utvecklingsarbete, som vänder på perspektiv och gör mångfald till en motor för lokal utveckling. Målet är att skapa nya lösningar på lokala utmaningar Besöksbroschyr upplev tibro UPPLEV TIBRO 2016-04-08 Nu påbörjas arbetet med ny besöksfolder. Låt oss hjälpas åt att marknadsföra Tibro, så att vi tillsammans kan presentera allt vi har att erbjuda! UPPÅNER UPPåNER 3-6 juni 2016 2016-02-02 Tibros folkfest UPPåNER bygger på Tibrobornas idéer och engagemang. Har du en idé som kanske kan utvecklas till något som blir verklighet 3-6 juni eller vill du bara bidra? Då är du varmt välkommen att vara med på ideutvecklingskvällar tisdagar kl. 18.00! Ljusvandring i Tibro 2015 Fotograf: Fotogruppen Bilder från Ljusvandringen 2015 2015-12-04 Ljusvandringen 2015 var den tredje i ordningen. Tibro kommun är arrangör tillsammans med föreningar, företag, fastighetsägare, handlare, kyrkor och samfund. Ljusvandringen 2015 bjöd på många upplevelser för människor i alla åldrar. vastsverige.com_webb Ny möjligheter med Västsverige.com 2015-10-26 Sedan 2006 har kommunder och företag inom besöksnäringen har genom vastverige.com haft en gemensam plattform för att presentera erbjudanden och möjligheter i vår region
Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2017-03-02 Skriv ut