Brandfarliga varor

Du söker tillstånd hos Räddningstjänsten Östra Skaraborg för att få förvara och använda brandfarliga och explosiva varor. För mer information, kontakta Räddningstjänsten, se kontaktinformation till höger.

Mer information om de lagar och regler som gäller vid hantering av brandfarliga och explosiva ämnen finns på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida (förr Statens räddningsverk), se länk här till höger.

Miljösamverkan Östra Skaraborg kontrollerar att kemiska produkter hanteras och förvaras på rätt sätt. Det är också Miljösamverkan Östra Skaraborg som ansvarar för ärenden som gäller förorenade områden. För mer information om kemikalier och cisterner, se länk till höger.

Sidansvarig: Christina Froh Publicerad: 2016-04-18 Skriv ut

Kontaktinformation

Räddningstjänsten Östra Skaraborg Besöksadress: Majorsgatan 1 Tel: 0500-42 40 00 www.rtos.se/

Länkar till andra webbplatser