Finslipa din presentation!

Vilken nyckel behöver du?

Du har kort tid att kommunicera vem du är, vad du kan och vad du vill. Att ha ett genomarbetat personligt brev och CV utgör endast en liten del. Ta reda på vilka signaler du sänder ut och ändra de som är ogynnsamma i förhållande till vad du vill uppnå!

1. Ta kontakt med olika arbetsgivare!

En möjlighet till anställning ramlar sällan ner i huvudet på den som sitter isolerad hemma i sin lägenhet. Du behöver själv tala om att du finns och vilket erbjudande du har till arbetsgivaren. Det finns många sätt att kummunicera använd alla, särskilt dom sätt du är bra på. Förbered dig väl.

2. Skaffa dig fungerande ansökningshandlingar!

Nästan alla former av kontakter med arbetsgivare behöver kompletteras med skriftlig information. CV och personligt brev är ofta grundkrav inte sällan krävs både intyg, betyg och referenser.

3. Ta reda på vilka signaler du sänder till din omgivning!

Vilket intryck du gör på människor i din omgivning kan ibland vara en sanning som är svår att fånga. Att få riktigt ärliga svar i stället för svar som justerats för att inte passa den andra personens självbild kan kan på kort sikt var mycket jobbigt men i ett längre perspektiv vara helt avgörande.

  • Be om feedback från olika människor i din omgivning
  • Reflektera över hur människor i din omgivning får ett första intryck av dig
  • Internet och sociala medier är en viktig källa för information för arbetsgivare. Kontrollera och reflektera över vilken bild av dig dom förmedlar.

4. Fler språk ger fler möjligheter - Utveckla ditt språk!

Att kunna kommunicera handlar om mycket mer än att beärska det svenska språket i tal och skrift. Det finns analfabeter som är jätteduktiga på att kommunicera och har nått framgångar men, att utveckla sitt talade och skrivna språk är alltid en bra investering. Behärskar du fler språk kan det ge dig konkurensfördelar i en allt mer globliserad värld. 

5. Träna på att göra ett bra intryck

Det finns många hyllmeter med litteratur inom området "impression management" dvs intrycksstyrning som handlar om hur du sitter, hur du står, hur du tar i hand, din blick osv.

Mer information och kontaktuppgifter hittar du till höger.

 

Sidansvarig: Kristian Lagerström Publicerad: 2016-04-18 Skriv ut

Kontaktinformation

Lenita Carlsson Handledare Skicka e-post till Lenita Tel: 18712

Josefine Larsson Handledare Tel: 18670