Skaffa den utbildning eller erfarenhet som krävs!

Vilken nyckel behöver du?

Klargör vad du har med dig. Utbilda dig inom det område du vill jobba inom. Skaffa erfarenhet genom praktikplats eller extrajobb. Träna det du vill bli bra på. Fundera på var du kan få den kompetens som krävs. Välj ett område du gillar och är kreativ i.

1. Förstå din kompetens!

Kompetensbegreppet har många definitioner ibland görs en uppdelning i formell och informell kompetens. Men för att förstå begreppets komplexit kan det vara bättre att utgå från "kompetenshanden" där värderingar, socialt kapital & förmåga, erfarenheter, kunskaper, färdigheter, samordning och ledarskap utgör olika dimensioner.  

 • Läs mer om de olika dimensionerna i kompetensbegreppet

2. Fundera på vem du är, vad du kan och vad du vill?!

Det första och viktigaste steget är att klargöra för dig själv kring rubrikens 3 frågeställningar. Om det inte är tydligt för dig själv kommer det inte vara det för en arbetsgivare heller. Gör det självklart - klart för dig själv först!

 • Vem jag är, jag kan, jag vill formuläret
 • Plocka ut de kunskaper, egenskaper, fritidsintressen och positiva sidor som stämmer överrens med dig som person.  

3. Lista dina yrkeserfarenheter & utbildningar!

Att systematiskt gå igenom  ALLA sina livserfarenheter som kan läggas till din samlade kompetens såsom praktik, sommarjobb, anställningar, kurser, utbildningar, körkort, förtroendeuppdrag och andra engagemang är ett måste. Ingen tid att förlora sätt igång direkt.

 • Gör ditt CV
 • Skriv ett personligt brev och lyft upp kompetens du samlat på dig
 • Ordna fram alla betyg och intyg

4. Skaffa den kompetens som krävs!

Det finns massor av vägar till ökad kompetens. Du behöver bestämma vilken väg du ska ta. Om du ska välja studier, arbetsmarknadsutbildning, praktik, idéellt engagemang eller att initiera ett projekt är upp till dig. 

 • Hitta din utbildning på studentum, studera.nu eller arbetsförmedlingens yrke och framtid
 • Hitta en arbetsmarknadsutbildning* som passar dig
 • Ordna en praktikplats inom det område som du söker jobb inom
 • Leta upp en förening som kan öka din kompetens
 • Fundera på ett projekt som skulle kunna för dig i riktning mot dina mål

5. Träna din sociala kompetens

Att vissa har det och andra inte betyder inte att det inte går att träna.  Förbättra din sociala förmåga börja med de situationer som annars riskerar att sortera bort dig såsom 

 • Testa din sociala kompetens 
 • Bli bekväm i olika jobbsökarsituationer genom träning 
Kompetens är att förstå vilken kunskap jag har, att förstå vilken kunskap som efterfrågas och har förmågan att minska glappet däremellan. (Conny Runbacken, Tibro kommun 140402)
 
Mer information och kontaktuppgifter hittar du till höger.

 

Sidansvarig: Kristian Lagerström Publicerad: 2016-04-18 Skriv ut