Bestäm vad du vill göra!

Vilken nyckel behöver du?

Tänk igenom vad du vill med ditt liv. Sätt upp mål och delmål som tar dig dit. Ta hjälp av en coach eller någon du har förtroende för. Det går att äta en hel elefant men det blir ett komplicerat projekt som tar tid, kräver organisering och hårt arbete...

1. Sätt upp mål och gör en handlingsplan!

Med mål kan du påverka både medvetna och omedvetna beslut som du gör varje dag. Mål "lagrar" motivationen likt ett bilbatteri. När du behöver starthjälp plockar du fram ditt mål. Ett stöd för att hjälpa dig vidare kan vara att:

2. Skaffa dig självförtroende och socialt stöd!

Alla förändringar eller att lära sig något nytt kräver stöd. I olika omfattning och i olika former. Få människor klarar livets utmaningar utan stöd av andra. Gör klart för dig själv vilket stöd du har, av vem och i vilken omfattning. Se över ditt kontaktnät och namnge de personer som kan hjälpa dig nå dina mål.

3. Identifiera dina drivkrafter!

Att hitta det som gör dig glad och engagerad kan var ett första steg på vägen. Att ta reda vilka människor som är viktiga i ditt liv och vad du undviker likaså. Om du upplever det som en för tuff uppgift kan du alltid göra något av följande:

4. Ta reda på vilket arbete som passar dig som person!

"Rätt person på rätt plats" är inte bara ett uttryck det är en viktig ledstjärna. Alla människor är olika och av den anledningen passar olika arbeten olika människor olika bra. Att du hittar en bra matchning mellan dig och ett arbete är avgörande.

5. Gör en karta över möjlighet och/eller hinder!

Fundera över vad du lägger mest kraft på och hur du förhåller dig till hinder och möjligheter i ditt liv. Detta kan ofta vara något som är svårt att se själv och du kan behöva hjälp av en utomstående. Ta hjälp av personer i din omgivning eller av en proffessionell vägledare, coach, handledare eller liknande. Kan du vända dina största hinder till möjligheter?

  • Börja med att reflektera över dig själv efter att du sett på detta youtubeklipp
  • Tänk till kring hinder och möjligheter med hjälp av denna övning

Mer information och kontaktuppgifter hittar du till höger.

 

Sidansvarig: Kristian Lagerström Publicerad: 2016-04-18 Skriv ut