Bearbeta ditt kontaktnät och skaffa referenser!

Vilken nyckel behöver du?

Ta kontakt med människor i din omgivning – gamla och befintliga vänner, fritidsintressen, studiekamrater, släktingar och tidigare arbetskamrater. Har du inga referenser? - Se då till att skaffa det genom praktik, studier eller att engagera dig ideellt.

Endast 13% av alla lediga arbeten tillsätts genom någon form av annonsering. Det betyder att du måste jobba genom andra kanaler för att nå ditt mål. På den här sidan hittar du fler råd och tips om vad du kan göra för att jobba med nyckeln kontakter.

1. Ta kontakt med företag!

Jobbet kommer inte ramla ner i huvudet på dig utan du måste på olika sätt aktivt ta kontakt med olika företag. Välj ut de företag som är relevanta för dig. Skriv ner vilka företag och gör klart för dig själv varför, när och hur. Att vara väl förberedd och nogsamt välja ut vem och vilka man besöker är A och O.

  • Kartlägg vilka företag du har kopplingar till med hjälp av denna kontaktnätsmall

2. Skaffa en praktikplats!

Få in en fot och gör dig själv oumbärlig det vill säga att en praktikplats leder till en anställning är väl det allra bästa men det finns fler positiva aspekter av en praktik. Du får: ett utökat socialt nätverk,  arbetslivserfarenheter, en möjlighet att prova på något som kanske intresserar dig och slutligen en chans att visa upp vem du är och vad du kan och därigenom få omdömen och referenser som ofta är helt avgörande.

3. Var nyfiken och håll dig uppdaterad!

Följ med i vad som händer lokalt, nationellt och globalt genom olika media såsom radio,TV, tidningar, internet och olika sociala medier. Ha koll på branschspecifika medier, delta aktivt och förkovra dig på så sätt inom det fält du vill arbeta. Vilka företag eller branscher expanderar, omlokaliserar, omorganiserar eller har fått hem stora ordrar eller avtal? Kanske öppnas en ny möjlighet för just dig...

4. Kontakta referenser och gör dig sökbar! 

Vilka personer känner dig bäst? Om du har flera referenser från olika sociala sammanhang ökar det dina möjligheter. Vilket "digitalt avtryck" har du på internet? Vilka vänner har du på facebook och andra sociala medier? Är du sökbar  och presentabel i arbetsförmedlingens, bemanningsföretag och andra jobbsajters databaser?

5. Gå med i en förening eller dra igång ett projekt!

Det är genom de informella kontakterna de flesta jobben tillsätts och det öppnas ju fler möjligheter om fler känner till vem du är, kan och vill. Gå igenom dina intressen och hitta en förening för likasinnade och engagera dig där så kan det öppna nya dörrar. Dra igång ett initiativ eller projekt för något som engagerar dig.

Mer information och kontaktuppgifer hittar du till höger 

Sidansvarig: Kristian Lagerström Publicerad: 2016-04-18 Skriv ut