Mångsidigt servicelag

Servicelaget arbetar både inomhusoch utomhus med olika uppgifter

Servicelaget utför tjänster åt pensionärer, föreningar och kommunens olika förvaltningar. Mellan tio och tjugo personer arbetar dagligen i detta projekt med verklighetsnära och viktiga sysslor.

Många av servicelagets uppgifter är årstidsbundna. Under vår, sommar och höst dominerar utomhussysslor som gräsklippning och lövräfsning. Andra arbeten kan vara reparationer, byggnationer och underhåll av kommunala fastigheter och badplatser.

Under vintern handlar det i huvudsak om inomhusarbete i vår verkstad, där tillverkning av olika saker sker, eller i syhörnan som arbetar med olika projekt under temat textil. På vintern är snöskottning periodvis en stor del av verksamheten.

Sidansvarig: Kristian Lagerström Publicerad: 2016-04-18 Skriv ut

Kontaktinformation

Servicelaget Tel: 18336

Roland Gustavsson Arbetsledare Skicka e-post till Roland Tel: 18713

Annicka Johansson Arbetsledare Skicka e-post till Annicka Tel: 18434

Tjänster och information